Snap slår förväntningarna kraftigt i andra kvartalet – guidar för fortsatt tillväxt

Snap, som står bakom sociala appen Snapchat, redovisar en omsättning som var högre än väntat samtidigt som det justerade ebitda-resultatet kraftigt slår analytikernas förväntan.
foto: Richard Drew/TT
Omsättningen steg 116,2 % till 982,1 miljoner dollar (454,2). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 846,9.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 117,4 miljoner dollar (-95,6), väntat 2,1, med en justerad ebitda-marginal på 12,0 %.

Resultat per aktie hamnade på -0,10 dollar (-0,23). Justerat resultat per aktie blev 0,10 dollar (-0,09), vilket är bättre än analytikerkonsensus som låg på -0,011.

Antalet dagliga aktiva användare uppgick till 293 miljoner i andra kvartalet (238), mot väntade 290,3 million enligt StreetAccount. Det ökade antalet dagliga aktiva användare sågs både sekventiellt och jämfört med samma period föregående år i verksamhetsområdena Nordamerika, Europa och resterande del av världen.

Snap guidar för en intäktsökning på mellan 58 och 60 % i det tredje kvartalet, vilket resulterar i intäkter på mellan 1 070 och 1 085 miljoner dollar. Det justerade ebitda-resultatet väntas landa på mellan 100 och 120 miljoner dollar.

Snap rusade med 17,7 % i efterhandeln.

Snap, MUSD Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 982,1 846,9 16,0% 454,2 116,2%
EBITDA, justerat 117,4 2,1 5 490,5% -95,6
Resultat per aktie, justerat, USD 0,10 -0,011 -0,09
Resultat per aktie, USD -0,10 -0,23

Konsensusdata från Bloomberg