Starbreeze tar nedskrivning på 111 miljoner

Starbreeze och Smilegate har beslutat att avsluta samarbetet kring det Crossfire-relaterade spelprojektet, vilket medför en nedskrivning om 111 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019.

Ovanstående görs som en del i Starbreeze rekonstruktionsarbete där beskedet precis kom att Starbreeze och Smilegate nått en överenskommelse om förändrade konvertibelvillkor samt övriga förehavanden kring det Crossfire-relaterade spelprojektet.

Nedskrivningen har ingen påverkan på bolagets likviditet utan är av bokföringsteknisk karaktär, skriver Starbreeze i ett pressmeddelande.

Samtliga rättigheter till spelet kommer att återföras Smilegate.

Starbreeze med fem dotterbolag befinner sig sedan den 3 december 2018 i rekonstruktion. Borgenärssammanträde under ackordsförhandlingen kommer att hållas i Stockholms Tingsrätt den 6 december 2019 klockan 13 till 15.

Som en del i sitt rekonstruktionsarbete har Starbreeze och Smilegate nått en överenskommelse om förändrade konvertibelvillkor samt övriga förehavanden kring det Crossfire-relaterade spelprojektet. Ett projekt som nu avslutas (se separat text).

Konvertibelns förfallodag förlängs från februari 2020 till december 2024. Starbreeze avgift för dessa förändringar uppskattas till 165 miljoner kronor och efterställs övriga skulder och löper på fem år till 0 procents ränta.

Som en del av avtalet har Smilegate även begärt en justerad konverteringskurs för konvertibeln. Den nya konverteringskursen kommer föreslås till snittkursen för handelsdagarna 9 december 2019 – 10 januari 2020. De befintliga villkoren har en konverteringskurs om 13:49 kronor per aktie, eller med en lägsta kurs om 9:35 per aktie baserat på snittpriset över de senaste 60 dagarna från tiden då konverteringen begärs.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här