Starka jobbsiffror från USA

Den amerikanska arbetslösheten minskade mer än väntat samtidigt som sysselsättningen överraskade positivt.

USAs arbetslöshet minskade mer än väntat till 8,4 procent i augusti. Analytikerkonsensus låg på 9,8 procent. Under juli var arbetslösheten 10,2 procent.

USA, % augusti, 2020 Konsensus juli, 2020
Arbetslöshet 8,4 9,8 10,2

Konsensusdata från Bloomberg

Samtidigt ökade den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna mer än väntat i augusti.

Förändringen i sysselsättningen uppgick till +1 371 000 arbeten (+1 763 000 reviderad till +1 734 000), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på +1 350 000.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

USA augusti, 2020 Konsensus juli, 2020 Reviderad
Sysselsättning 1 371 000 1 350 000 1 763 000 1 734 000

Konsensusdata från Bloomberg