Storägare signalerar: Sänk utdelningarna

Flera av de statliga AP-fonderna öppnar för att rösta för sänkta aktieutdelningar i coronakrisens spår. "Vi skulle inte motsätta oss det", säger Första AP-fondens ägaransvarige Ossian Ekdahl.

Coronavirusets härjningar sätter djupa spår i samhällsekonomin. Mängder av företag kommer att drabbas hårt när efterfrågan tvärstannar sedan land efter land stänger ned.

Det är mot den bakgrunden ägarna samlas till bolagsstämmor kommande veckor för att ta ställning till styrelsernas utdelningsförslag på sammanlagt över 200 miljarder kronor, beslut tagna för knappt två månader sedan när läget var totalt annorlunda.

Öppen för förslag

Nu börjar också några ägare att våga lufta åsikter om att aktieutdelningarna bör sänkas.

– Vi är öppna för förslag att sänka utdelningarna, säger Ossian Ekdahl.

Han utgår ifrån att styrelserna tänkt ett varv till och att de ser affärsmässigt på det hela.

– Vi ser till bolagens bästa på lite längre sikt. Vi vill inte bidra till att företagen inte kan göra rätt för sig, exempelvis till de anställda, säger han.

Andra och Fjärde AP-fonden resonerar på liknande sätt:

Behöver inte pengarna

”Vi har full förståelse för om styrelserna, mot bakgrund av det som just nu sker i vår omvärld, gör en ny bedömning som kanske inte faller inom ramen för utdelningspolicyn”, hälsar Andra AP-fonden.

– Vi är inte beroende av de här kassaflödena, som kanske andra ägare är, säger Per Colleen, chef för Fjärde AP-fondens svenska aktieförvaltning.

Även om det inte sägs rakt ut, så är AP-fondernas indirekta signal att de inte bara kommer att rösta för eventuella förslag om sänkta eller strypta utdelningar, de anser också att styrelserna bör agera och sänka utdelningsförslagen inför stämmorna.

Pensionsjätten Alecta är mer neutral:

”Coronakrisens omfattning och effekter är i dag mycket svåra att bedöma, och därmed går det inte att ha en generell syn på detta. Det måste bedömas bolag för bolag och med hög grad av ödmjukhet inför ovissheten som råder samt med beaktande av behovet att vidmakthålla starka balansräkningar och inte minst god likviditet”, hälsar Alectas kommunikationschef.

Om bankerna specifikt, skriver Alecta:

”För bankerna är det dessutom viktigt att de bibehåller förmågan att möta kreditefterfrågan”.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.