Svenskt exportchefsindex stiger

Exportchefsindex, EMI total, steg med tre procentenheter till 56,9 under det fjärde kvartalet 2015, enligt Business Swedens sammanställning. Nivån är den högsta sedan det tredje kvartalet 2014.

“Ett tydligt trendbrott är att de stora företagen står för uppgången och nu uppvisar betydligt större optimism inför framtiden än de mindre”, uppger Business Sweden.

Exportchefernas optimistiska prognoser för Västeuropa, som utmärkte redan föregående kvartals Exportchefsindex, fortsatte upp även i denna mätning, noterar organisationen.

“Ytterligare ett trendbrott för det första kvartalet 2016 är att förväntan på Central- och Östeuropa stiger kraftigt. Då Ryssland inkluderas i den statistiken kan man utgå från att exportchefernas förväntan på övriga länder i regionen är betydligt högre”, heter det.

Resultaten presenteras som diffusionsindex. Det betyder att värden över 50 innebär att det är fler som tror på en förstärkning än en försvagning och tvärtom.

 

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här