Swedbank behåller övervikt i aktier – ’sannolikt köpare vid eventuell nedgång’

Swedbank behåller övervikten i aktier även om det finns risker för kortsiktiga korrigeringar. Det framgår av senaste investeringsstrategin.
Swedbanks Mattias Isakson
Banken skriver att aktiemarknaden styrs av förväntningar och att dessa är höga för tillfället. Det är ekonomins återhämtning som stödjer marknaderna, samtidigt som vinstförväntningarna fortsätter uppåt och räntorna ser ut att förbli låga.

”Vi har länge haft tre grundplåtar i vår optimistiska syn på aktiemarknaden: den starka ekonomiska återhämtningen, den höga men rimligt förväntade vinsttillväxten och de låga räntorna. I grunden har detta resonemang inte förändrats. Det har inte kommit någon korrigering på mycket länge, men på 3 till 6 månaders sikt har vi en fortsatt övervikt i aktier. Vid en eventuell nedgång kommer vi sannolikt vara köpare och öka övervikten ytterligare”, Mattias Isakson, chef för Strategi och Allokering på Swedbank.

Medan Swedbank behåller övervikt i aktier väljer man ha lika stora undervikter för räntor och krediter. Regionmässigt behålls en övervikt i Europa som finansieras med en undervikt i Japan.