Swedbanks vinst högre än väntat

Swedbank redovisar en rörelsevinst för årets andra kvartal som kom in 8 procent över analytikernas förväntningar.

Swedbank redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2014 på 5.436 miljoner kronor (4.393).

Väntat rörelseresultat var 5.053 miljoner kronor, enligt en analytikerenkät av SIX News/Inquiry Financial. Rörelseresultatet är således 8 procent bättre än väntat.

Resultatet från avyttrade verksamheter uppgick till -230 miljoner kronor (-1.887).

Nettoresultatet uppgick till 4.139 miljoner kronor (1.592). Väntat var 4.036 miljoner.

Kreditförlusterna i kvartalet uppgick till -30 miljoner kronor (-88). Väntat var -130 miljoner.

Räntenettot blev 5.521 miljoner kronor (5.409). Väntat var 5.577 miljoner kronor.

Provisionsnettot var 2.813 miljoner kronor (2.525) jämfört med förväntade 2.711 miljoner kronor.

Intäktsraden nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde, även kallad trading, blev 773 miljoner kronor (296). Marknaden hade räknat med 493 miljoner.

De totala intäkterna uppgick till 10.455 miljoner kronor (8.979). Analytikerna väntade sig 9.812 miljoner.

Kostnaderna uppgick till -4.919 miljoner kronor (-4.126), jämfört med väntade -4.565 miljoner. K/I-talet i kvartalet blev 47,0 procent (46,0), jämfört med väntade 46,5.

Resultatet per aktie blev 3,94 kronor efter utspädning (3,59).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.