Troax höjs till köp hos Handelsbanken

Maskinskyddsbolaget Troax erhåller idag en köprekommendation (behåll) från Handelsbanken med 250 kronor (200) i riktkurs. Det framgår av en analys.
Bankens analysavdelning menar att bolaget hade en extraordinär orderingång i det fjärde kvartalet där USA och Storbritannien beställde 142 respektive 94% mer ordrar kontra ifjol.

Det signalerar att Troax fortsätter att kapitalisera på den starka efterfrågan på skräddarsydda tjänster, skriver Handelsbanken.

Estimaten för intäkter i första kvartalet respektive under 2021 höjs med 11,4 och 3,4%. Prognosen för rörelsemarginalen höjs med 0,9 procentenheter till 20,2%.

Troax stiger cirka 4,7% till 234,5 kronor aktien.