Trustly genomför förändringar i ledningskiktet

Betalteknikjätten Trustly genomför förändringar i toppskiktet med nya namn på VD- och ordförandeposterna.
Trustly
Oscar Berglund, vd i betalföretaget Trustly Foto: Sofia Ekström / SvD / TT
Nuvarande VD Oscar Berglund har beslutat att avgå för att ta en ny roll i Trustly som Chief Business Development Officer. Han ersätts av Johan Tjärnberg, som är bolagets nuvarande styrelseordförande, med tillträde den 17 januari 2022. Som ny styrelseordförande kommer Fredrik Näslund, för närvarande styrelseledamot i bolaget och partner på Nordic Capital Advisors, att tillträda.

”Styrelsen är mycket glad över att Johan Tjärnberg har tackat ja till rollen som VD Styrelsen vill också tacka Oscar Berglund för hans engagemang och avgörande bidrag till Trustly sedan bolaget grundades för mer än tio år sedan. Framöver kommer Oscar att kvarstå som en engagerad aktieägare och vara djupt involverad i bolaget i rollen som Chief Business Development Officer”, säger Fredrik Näslund i en kommentar.

Trustly har under det senaste året uppvisat stark tillväxt, både i Europa och Nordamerika, där Nordamerika idag står för nära hälften av intäkterna jämfört med cirka en femtedel för ett år sedan. I takt med att Trustly blir ett alltmer globalt och komplext bolag anser Oscar Berglund att det nu är rätt tidpunkt att lämna över till en ny VD. Johan Tjärnberg är en perfekt kandidat för rollen och tillför ovärderlig operativ erfarenhet av att skala upp globala betalningsföretag samtidigt som han har en imponerande meritlista av innovation inom betalningssektorn, skriver Trustly i en kommentar.

Sedan tidigare är det känt att Trustly planerat en börsnotering men att bolaget pausat dessa planer. Senast i Svenska Dagbladet, den 10 november, sa Oscar Berglund att styrelsen inte diskuterar denna fråga.

Trustly har under året varit föremål för kritik från Finansinspektionen gällande kundkännedom.
Bolaget har också den 9 november kommunicerat att man har börjat hantera slutanvändare i Europa, det vill säga konsumenter som betalar med Trustlys tjänst, i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.