Västsvensk Logistik rapporterar lägre förvaltningsresultat

Fastighetsbolaget Västsvensk Logistik redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår en utdelning på 5,25 kronor per aktie.
Hyresintäkterna uppgick till 10 miljoner kronor (10,3).

”Konfektionsföretaget KappAhl Sverige AB är ensam hyresgäst för båda byggnaderna. En separat del av kontorsbyggnaden är vakant och den ekonomiska vakansen är cirka 3%. Vakansen uppstod under coronakrisen och under tiden har det uppstått en högre generell marknadsvakans på området. Lokalerna om cirka 1 000 kvadratmeter är i mycket gott skick”, skriver VD Maarit Nordmark i en kommentar.

Driftnettot uppgick till 9,7 miljoner kronor (9,8).

Förvaltningsresultatet uppgick till 6,3 miljoner kronor (6,6).

Resultatet före skatt var 7,3 miljoner kronor (-18,7), och efter skatt 8,3 miljoner kronor (-15,4).

I utdelning föreslås 5,25 kronor (0,0). Utdelningen föreslås att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 1,35 kronor per aktie vid det första tillfället och 1,30 kronor per aktie vid de resterande tre tillfällen.

Västsvensk Logistik, Mkr Q4-2020/2021 Q4-2019/2020 Förändring
Hyresintäkter 10,0 10,3 -2,9%
Driftöverskott 9,7 9,8 -1,0%
Förvaltningsresultat 6,3 6,6 -4,5%
Resultat före skatt 7,3 -18,7
Nettoresultat 8,3 -15,4
Utdelning per aktie, kronor 5,25 0,00