Västsvensk Logistiks förvaltningsresultat nästan oförändrat

Fastighetsbolaget Västsvensk Logistik redovisar ett marginellt lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Hyresintäkterna uppgick till 10 miljoner kronor (10) och var därmed i nivå med föregående år.

Driftnettot uppgick till 9,6 miljoner kronor (9,5), en ökning med 1,1% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6,1 miljoner kronor (6,2), en minskning med 1,6% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 6,1 miljoner kronor (-0,5). Resultatet efter skatt blev 4,8 miljoner kronor (-1,8) och per aktie 4,8 kronor (-0,74).

Bolaget har tidigare kommunicerat att man ska dela ut 5,25 kronor per aktie.

”Bolaget har nyligen publicerat årsredovisningen och genomfört ordinarie bolagsstämma, som beslutade att återuppta utdelningarna, om än på något lägre nivå än innan coronakrisen”, kommenterar VD Maarit Nordmark.

Hon kommenterar även hur bolaget påverkas av pandemin.

”Coronakrisen är ännu inte över men hyresgästen har stabil verksamhet och samarbetet mellan hyresgästen och hyresvärden fungerar mycket väl. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.”

Västsvensk Logistik, Mkr Q1-2021/2022 Q1-2020/2021 Förändring
Hyresintäkter 10 10 0,0%
Driftöverskott 9,6 9,5 1,1%
Förvaltningsresultat 6,1 6,2 -1,6%
Resultat före skatt 6,1 -0,5
Nettoresultat 4,8 -1,8
Resultat per aktie, kronor 4,8 -0,74