Vattenfall skriver ner vindkraften

Fallande elpriser och vindkraft som inte är konkurrenskraftig får Vattenfall att göra nedskrivningar på 1,6 miljarder kronor

Vattenfall skriver ned värdet på den svenska och danska vindkraften med totalt 1,6 miljard kronor för den svenska och danska vindkraften. Anledningen till detta är dels de fallande elpriserna och dels att de äldre vindkraftverken som återfinns i vissa av parkerna i Danmark och Sverige inte är lika konkurrenskraftiga som nyare vindkraftverk. Det framgår av Vattenfalls andra kvartalsrapport som publicerades på tisdagen.

De äldre vindkraftverken som byggdes under början av 2010-talet är dyrare i drift sett till den mängden el de producerar. Tekniken är inte lika avancerad som nyare vindkraftverk och den långsiktiga marginalkostnaden är därför högre.

Det har gjort att Vattenfall nu beslutat att skriva ned anläggningarnas värde. Vattenfall gjorde också nedskrivningar på 9,1 miljarder kronor för sitt tyska kolkraftverk Moorburg. Anledningen är att marknadsförhållandena för kolkraft i Tyskland blir allt sämre.

Affärsvärlden har tidigare skrivit om problemen att få lönsamhet i svensk vindkraft, där i synnerhet den äldre vindkraftsparken,  med kostnader runt 75 öre/kWh, kostnadsmässigt ligger långt över nuvarande elpriser på marknaden.

Läs även: Blåst på vinsten.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här