Vattenfall varnar för höga elpriser i vinter

Vattenfall varnar för höga elpriser i vinter mot bakgrund av att mindre regn och europeiska bränslepriser driver upp priserna.
Ringhals, Vattenfall
Ringhals. Foto: Vattenfall
I vinter kan det bli det högsta elpriset i södra Sverige sedan avregleringen 1996. I norra Sverige kan de rörliga elpriserna i vinter bli de högsta sedan 2010. Vattenfall konstaterar att det råder fortsatt underskott i vattenmagasinen.

”Det skulle behöva regna dubbelt så mycket som normalt i ungefär en månad för att den hydrologiska balansen ska stabiliseras. Även mer vind i systemet skulle få en mildrande inverkan på priserna framförallt i södra Sverige”, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning, i en rapport om elmarknaden.

Bränslepriserna på olja, kol, gas och utsläppsrätter ligger fortsatt högt. Den främsta anledningen är låga lagernivåer och hög efterfrågan, främst när det gäller gas. Det höga prisläget i Europa är i regel högre än det Nordiska, vilket påverkar prisläget främst i de två sydligaste prisområdena. Även begränsad överföringskapacitet i Sverige bidrar till de stora prisskillnaderna.

”Mycket pekar på att det fjärde kvartalet 2021 kommer att bli det dyraste någonsin. Det kan i vinter bli priser på över 100 öre/kWh i södra Sverige, men även i resten av landet kommer priserna att vara högre än på länge”, säger Jonas Stenbeck. Vindkraften har haft stora variationer den senaste månaden vilket påverkar framförallt det rörliga elpriset. Kärnkraften är inne i slutskedet av sin årliga revision så tillgängligheten väntas öka allteftersom.

Jonas Stenbeck säger också att det i nuläget finns inget som tyder på att elpriset kommer att sjunka allt eftersom vi närmar oss vintern.