Vice riksbankschef: Starkare argument för att inflationen ska stiga

Vice riksbankschef Per Jansson anser att argumenten för att inflationen ska stiga framöver har blivit starkare.

För det första har inflationsutfallen under ett par månader överraskat på uppsidan och för det andra har några av inflationens mer grundläggande drivkrafter justerats upp.

Det framgår av det penningpolitiska protokollet.

”Enligt prognosen i utkastet till penningpolitisk uppföljning ska arbetskostnaderna per producerad enhet uppvisa en ganska påtagligt högre tillväxt under de närmaste åren. Under 2014 och 2015 ökar arbetskostnaderna per producerad enhet med 2,3 respektive 2,2 procent, vilket är drygt 0,5 procentenheter högre i genomsnitt än i prognosen i juli. Till detta kommer att utsikterna för den svenska kronans utveckling, i varje fall i närtid, har blivit mer gynnsamma”, sade Jansson enligt protokollet

”Summeras inflationsbilden står det enligt Jansson klart att det nu, trots ljuspunkterna han just nämnt, inte är läge för några glädjeskutt, i varje fall inga höga. Inflationen är alltjämt långt under målet och det är för tidigt för att dra slutsatsen att den är på väg upp mer trendmässigt”, fortsatte Jansson.

Utvecklingen bör visserligen reducera risken för ytterligare fall i de mer långsiktiga inflationsförväntningarna men det krävs en fortsatt uppgång i inflationen under en längre tid innan det går att börja betrakta läget som mer normalt.

Vid ytterligare penningpolitiska lättnader kommer det främst att ske genom att fortsätta att sänka reporäntan och att senarelägga tidpunkten för en första höjning.

”Om det inte räcker kan Riksbanken vidta ytterligare åtgärder för att göra penningpolitiken mer expansiv. På så vis, framhöll Jansson, har Riksbanken full beredskap att agera om ett behov skulle uppstå”, framgår det av protokollet.

Jansson upprepade även löftet att inte rösta för någon räntehöjning så länge KPIF-inflationen inte tar fart och överstiger 1,5 procent. Löftet ligger fast i syfte att skapa största möjliga trovärdighet kring ambitionen att verkligen åstadkomma en sådan utveckling.

Prognosen i utkastet till penningpolitisk uppföljning innebär att Riksbanken observerar utfall för KPIF-inflationen som ligger över 1,5 procent i drygt ett halvår innan försiktiga höjningar av reporäntan inleds.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.