Volati säljer Besikta Bilprovning

Industrigruppen Volati avyttrar Besikta Bilprovning med en uppskattad reavinst på 750 miljoner kronor under fjärde kvartalet.
Volatis VD Mårten Andersson.

Köpeskillingen i kontantaffären är cirka 840 miljoner kronor med ett bedömt rörelsevärde, enterprise value, på cirka 1 050 miljoner kronor. Likviditetseffekten för Volati är cirka 1 040 miljoner, enligt ett pressmeddelande.

Köpare är spanska Applus+ som beskrivs som ett världsledande provnings-, inspektions och certifieringsföretag med verksamhet i över 70 länder.

Volati har ägt Besikta Bilprovning sedan 2013. Förra året hade Besikta en omsättning på 618 miljoner kronor och ett ebita-resultat om 82 miljoner.

– Vi vill rikta ett stort tack till ledningen och alla anställda i Besikta som tillsammans med oss byggt ett av de bästa fordonsbesiktningsföretagen i Sverige. På många sätt var förvärvet av Besikta ett typiskt Volati-förvärv. Det var en komplex transaktion och en speciell situation då verksamheten saknade såväl bolagsledning som varumärke och IT-system. Vi var övertygade om att vi kunde hantera dessa risker inom ramen för vår beprövade modell för bolagsstyrning och affärsutveckling. Besikta har idag ett tre gånger så stort stationsnät, ett av branschens starkaste varumärken och kunderbjudanden, samt mycket god lönsamhet. Dessa kvaliteter återspeglas i försäljningspriset vilket gör det till en attraktiv affär för Volati, säger Mårten Andersson, vd för Volati.

Transaktionen är villkorad av att Swedac, som är tillsynsorgan för ackrediteringen att bedriva besiktningsverksamhet, bekräftar att ägarförändringen inte påverkar Besikta Bilprovnings ackreditering. En sådan bekräftelse och tillträde i affären förväntas ske i november.