Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Attendo skrotar utdelningen

2020-02-13 08:08
Foto: Henrik Montgomery/TT

Vårdföretaget Attendo redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst och skrotar utdelningen.

Omsättningen steg 8,4 procent till 3 054 miljoner kronor (2 818).

Ebita-resultat blev 139 miljoner kronor (176), med en ebita-marginal på 4,6 procent (6,2).

Justerat ebita-resultat blev 35 miljoner kronor (98).

Rörelseresultatet blev 104 miljoner kronor (140), med en rörelsemarginal på 3,4 procent (5,0).

Resultatet efter skatt blev -40 miljoner kronor (-4).

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (-0,02).

Attendo föreslår noll kronor i utdelning (0,60).

"Under kvartalet öppnade vi 479 nya platser i egen regi och totala antalet platser i egen regi uppgick till drygt 16 600 vid utgången av året. I Finland har vi dragit ner kraftigt på etableringstakten men givet de långa ledtiderna i redan pågående projekt kommer öppningstakten vara fortsatt hög under första och andra kvartalet 2020. Vi räknar med att öppna totalt cirka 1 600 platser under 2020. Nettoökningen i totala antalet platser blir dock något lägre då vi selektivt avvecklar enheter som inte bedöms vara långsiktigt attraktiva", säger Martin Tivéus i vd-ordet.

Attendo-chefen skriver också att turnaround-programmet i Finland dröjer.

"Lönerörelsen är ännu inte avklarad i Finland, varför det råder viss osäkerhet om kostnadsökningar under året. De finansiella effekterna av åtgärdsprogrammet förväntas dröja till andra halvåret 2020, i samband med att öppningstakten av nya enheter sjunker och vi väntas nå en bättre balans mellan nyöppningar och nyförsäljning".

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom