Vi upplever för tillfället problem med vår inloggningstjänst, allt material är för tillfället upplåst
Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Catena Media vinstvarnar

2020-02-18 08:38
Per Hellberg, vd Catena Media.

Affiliatebolaget Catena Media räknar med att rörelseresultatet i det fjärde kvartalet blir lägre på grund av nedskrivning av immateriella tillgångar, antagandet av IFRS 9 och en intäktsjustering i USA. Bolaget tar totalt nedskrivningar på 32,1 miljoner euro.

"Nedskrivningarna är relaterade till tidigare förvärvade tillgångar som inte presterar i linje med resten av vår portfölj samt tidigare kontraktsbeslut. Exklusive engångsposter utvecklades vår underliggande verksamhet ungefär som vi förväntade oss för det fjärde kvartalet", säger vd Per Hellberg.

Enligt preliminära siffror blev de totala rörelseintäkterna under kvartalet 27,1 miljoner euro (27,3). Intäkterna påverkas av en justering på 0,5 miljoner euro relaterade till tidigare perioder, vilket innebär att rapporterade intäkter beräknas till 26,6 miljoner euro.

Det justerade ebitda-resultatet bedöms bli 11,8 miljoner euro (12,0) medan ebitda beräknas till 8,5 miljoner euro (12,0).

Rörelseresultatet väntas bli -27,3 miljoner euro (9,4) och påverkas av icke kassapåverkande nedskrivningar på 32,1 miljoner euro. Den större delen av nedskrivningen är 17,9 miljoner euro inom Financial Services och gäller förvärv från 2017-2018. Tillgångarna har bland annat påverkats av att binära optioner förbjudits och nya stränga regler från ESMA rörande CFD:er.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom