Dollarförsvagning inför Fed-besked

2016-01-27 16:12 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna steg under onsdagens handel och följde därmed tendensen för räntorna i Tyskland, vilka dock steg betydligt mer än de svenska motsvarigheterna.

På valutamarknaden försvagades dollarn mot såväl kronan som euron, inför det penningpolitiska beskedet från Federal Reserve senare i kväll. Det är vida förväntat att styrräntan kommer att lämnas oförändrad och fokus ligger istället på vilka indikationer som lämnas kring utsikterna för ekonomin och avseende den framtida penningpolitiken.

Förväntningarna på de framtida styrräntehöjningarna har skruvats ned rejält sedan det förra mötet i december och avspeglar den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna, fallande oljepriser och oro för utvecklingen i Kina. Enligt CME Group indikerar marknadens prissättning en sannolikhet på 34 procent att styrräntan ligger högre än i dag efter mötet i mars och motsvarande sannolikhet efter mötet i april är 42 procent.

"Spekulationerna är att Fed kommer att låta duvaktiga. Vi tror inte att de kommer att ha mötet i mars som en referenspunkt för nästa höjning utan att de styr förväntningarna mot juni", kommenterar Gergette Boele, valutastrateg vid ABN Amro, enligt Bloomberg.

Marknadens prissättning indikerar nu 55 procents sannolikhet för att styrräntan kommer att ha höjts efter mötet i juni.

Den amerikanska statistiken som presenterades på eftermiddagen var stark. Försäljningen av nya hus visade en ökning på 10,8 procent till 544.000. Det kan jämföras med förväntningarna på en ökning med 2,0 procent till 500.000 hus.

Kronstyrkan som inleddes efter Konjunkturinstitutets barometrar presenterats under morgonen höll i sig under dagen. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg oväntat till rekordhöga 120,8 i januari från 115,1 månaden innan, vilket "signalerar om ett betydligt starkare läge än normalt", enligt KI. Väntat var 111,0 enligt SIX News enkät.

"Man ska ta det höga utfallet med en nypa salt", kommenterade Nordeas chefsstrateg Torbjörn Isaksson, som hänvisar till det osäkra läget gällande de globala utsikterna och att en del av styrkan var koncentrerad till specifika sektorer som investeringsvaruindustrin.

SEB instämde och kallade utfallet "överraskande och förvirrande." Detta då uppgången varken är förankrad i svenskt inköpschefsindex eller i det globala sentimentet i industrin.

Hushållens förtroendeindikator sjönk samtidigt något till 97,5 under månaden, vilket var i linje med förväntningarna. Barometerindikatorn, som sammanfattar de båda indikatorerna, uppgick till 111,9 - den högsta nivån sedan mars 2011.

"Det är andra månaden i rad som indikatorn överstiger 110, vilket visar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt", kommenterade Konjunkturinstitutet.

Den tyska regeringen har under onsdagen sänkt sin prognos för landets BNP-tillväxt i 2016 med 0,1 procentenhet till +1,7 procent med anledning effekten på exporten från inbromsningen i tillväxtmarknaderna.

Vinsterna för Kinas industriföretag sjönk med 4,7 procent i årstakt i december, efter att ha stabiliserats något månaden innan. För helåret 2015 var vinsterna ned med 2,3 procent i årstakt, vilket kan jämföras med en uppgång på 3,3 procent under 2014.

Enligt källor till Dow Jones ökar Kinas ledning nu ansträngningarna för att stoppa kapitalutflödena, då ekonomin bromsar in. De senaste åtgärderna består av att begränsa utländska företag i Kina att ta vinster från landet, minskad yuan-likviditet i Hongkong samt förbud för yuan-baserade fonder att göra investeringar utanför landet.

Enligt pressuppgifter i går ökar splittringen inom Moderaterna angående statsminister Stefan Löfvens framtid, efter att partiet blivit störst i SvD/Sifos undersökning. Moderaterna får även i en färsk opinionsmätning utförd av Ipsos på uppdrag av Dagens Nyheter större stöd än Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna, vars partiledare Jimmie Åkesson har lovat att ge stöd till en Moderatledd budget, backar samtidigt i mätningen.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom