Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

FI: Förhöjd risk för större boprisnedgång

2019-05-28 08:35
Foto: Hasse Holmberg/TT

Sannolikheten för en större nedgång i bostadspriserna är sammantaget fortsatt förhöjd, även om den har dämpats något sedan föregående stabilitetsrapport.

Det skriver Finansinspektionen (FI) i sin finansiella stabilitetsrapport på tisdagen.

Fi konstaterar att bostadspriserna har varit stabila sedan början av 2018 efter många års uppgång följt av en nedgång under hösten 2017.

Ett antal faktorer talar för en fortsatt stor efterfrågan på bostäder; exempelvis är tillgången på bostäder att hyra fortsatt begränsad i regioner med hög befolkningstillväxt. Bolåneräntorna är dessutom fortsatt mycket låga.

FI ser dock samtidigt faktorer som talar för lägre bostadspriser: Priserna är fortfarande höga i förhållande till hushållens inkomster, och även om kvoten mellan prisnivån och inkomsterna har sjunkit sedan sommaren 2017 är den fortfarande 15 procent högre än det historiska genomsnittet.

Det fortsatt stora utbudet av nybyggda bostäder dämpar också prisutvecklingen. Antalet byggstarter kulminerade under 2017 och dessa lägenheter väntas bli färdigställda under 2019. Under 2020 väntas antalet lägenheter som färdigställs bli färre, men det samlade utbudet beror både på tillförseln av nya bostäder och om dessa bli sålda. Det har blivit svårare att få nyproducerade lägenheter sålda vilket bidrar till att utbudet ökar.

FI skriver vidare att bostadsprisutvecklingen också är känslig för förändringar i hushållens ekonomiska förutsättningar och framtidstro.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom