Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Företag ser ytterligare inbromsning i konjunkturen

2019-12-06 10:19
Foto: Jan Nordén/TT

Konjunkturläget är fortfarande bättre än normalt, men allt fler tecken tyder på att inbromsningen fortsätter.

Det framgår av en intervjuundersökning som Riksbanken genomfört mellan den 17 oktober och 14 november. 43 företag med cirka 260.000 anställda ingår i undersökningen.

Industriföretagen är överlag fortsatt nöjda med konjunkturläge, men orderingången har sjunkit under året och flera företag har som svar på en minskad global efterfrågan börjat sänka produktionstakten och minska kostnaderna. För nästa år räknar några branscher inom industrin med en återhållen tillväxt och att en uppgång kan komma först 2021.

Byggsektorn ser att konjunkturen är på väg in i en svagare riktning i takt med att orderingången sjunker.

Handeln märker också av ett svagare läge men anser att ett alltför pessimistiskt tonläge i den allmänna diskussionen kring ekonomin och konjunkturen riskerar att göra hushållen mer försiktiga i sin konsumtion. De befinner sig dessutom i en omvandlingsprocess med stora utmaningar som digitalisering och utökad e-handel. Handelsföretagen är pessimistiska om möjligheterna att kunna höja priserna nästa år och de flesta räknar med lägre priser.

Fyra av fem företag anser att effekterna av de senaste årens låga räntor sammantaget har varit positiv för deras verksamhet, då det bidragit till att hålla den allmänna efterfrågan och sysselsättningen uppe och i viss mån till en konkurrenskraftigare växelkurs för exportindustrin.

Men en del påpekar att negativa räntor däremot känns intuitivt fel eftersom de bland annat leder till direkta kostnader för bankinlåningen. Överlag förefaller det ändå som om storföretagen har hanterat de negativa räntorna utan att det har inneburit några större kostnader för dem, enligt undersökningen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom