Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Halv miljard till Skandia Liv

2008-10-03 07:59

Skandia Liv får tillbaka 580 miljoner kronor från Skandia i en oenig skiljedom. Men båda parter utropar sig till segrare. Processen har kostat 19 miljoner kronor.

-Olovlig vinstutdelning, är beskedet från skiljenämnden när den mångåriga skiljeprocessen mellan Skandia och Skandia Liv nu är avgjord. Domen resulterar i att nämnden dömer moderbolaget Skandia att betala 580 miljoner kronor, plus ränta, till Skandia Liv.

Bakgrunden till tvisten är det avtal som Skandia slöt 2002 om försäljning av Asset Management till Den norske bank, en affär värd 3,2 miljarder kronor.

Ett överpris, ansåg Skandia Liv och ville ha del av köpeskillingen. Men där blev det nobben i skiljenämndens beslut som offentliggjordes på fredagen.

Den del som Skandia Liv vann handlar i stället om att förvaltningsavgifterna är för höga och kan liknas vid olovlig vinstutdelning. I den delen får Skandia Liv tillbaka 580 miljoner, plus del av den framtida förvaltningsavgiften.

Sedan domen offentliggjorts utropar sig båda parter till vinnare:

–Jag är nöjd med att skiljenämnden i principfrågan går Skandia Liv till mötes, säger Skandia Livs ordförandeBo Eklöf i ett pressmeddelande och tillägger att ”Samtidigt hade jag och övriga styrelsen givetvis förhoppningar om att skiljenämnden skulle tilldöma livspararna ett högre belopp.”

Från motparten är beskedet snarlikt:

–Jag konstaterar att skiljenämnden i vissa avseenden går på vår linje, medan man i andra delar går Skandia Liv till mötes. Därmed tilldömer skiljenämnden Skandia Liv ett lägre belopp än stämningen avsåg. Vi är nöjda med att frågan nu äntligen är avgjord och att vi kan lägga detta bakom oss, sägerLars Otterbeck, ordförande i Skandia i en kommentar.

Tvisten är fem år gammal. 2003 ställde Skandia Liv krav på sitt moderbolag Skandia på 2,25 miljarder kronor plus ränta. Kravet har senare höjts till 3,2 miljarder kronor plus ränta. I juni 2004 kom parterna överens om att tvisten skulle avgöras av en skiljenämnd, vars beslut båda parter förband sig att följa.

Skiljedomen innebär, enligt fredagens gemensamma pressmeddelande, att den sista av ett antal frågor kring relationerna mellan Skandia Liv och moderbolaget Skandia nu är avgjord.

Kostnaderna för skiljenämndens fyraåriga arbete uppgår till cirka 19 miljoner kronor och kommer enligt domen att delas mellan Skandia och Skandia Liv.

Skiljenämnden har bestått av advokatLars Edlund(ordförande), justitierådetTorgny Håstad, hovrättslagmannenGöran Karlstedtoch direktörTor Marthin.

Göran Karlstedt är inte överens med majoriteten och är skiljaktig. Han anser, enligt sammanfattningen av domen, att ”det är svårt att komma till någon helt säker slutsats om vad som kan anses utgöra ett marknadsmässigt prisintervall” för de aktuella uppdragen. KArlstedt ville helt avslå Skandia Livs krav.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom