Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Han blir ny vd för Oniva Online Group

2015-02-04 06:49

Styrelsen för Oniva Online Group Europe har utsett Jakob Söderbaum till ny vd.

Jakob Söderbaum kommer närmast från WyWallet där han i dag är vd. Han kommer att tillträda posten som vd för Online Group den 23 mars. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Jakob Söderbaum kommer att ersätta Anders Aleborg som idag är tillförordnad vd.

Styrelsen har också beslutat att kalla till extra bolagsstämma med valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Online Group och styrelsens förslag till nyemission av teckningsoptioner till den nya verkställande direktören.

Valberedningen föreslår nyval av Lars Wahlström och Britta Dalunde samt omval av Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback och Cecilia Lager. Lars Wahlströms föreslås som ny ordförande.

Styrelseledamöterna Peter Kopelman, Manfred Aronsson och Åke Eriksson har undanbett sig omval. Förslaget innebär att styrelsen kommer att bestå av fem ordinarie ledamöter.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom