Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Iata sänker prognos

2015-11-26 12:32

Iata sänker sina långsiktiga tillväxtprognoser för passagerartrafiken mot bakgrund av den negativa utvecklingen i världsekonomin, framför allt lägre tillväxtprognoser för Kina, som väntas dämpa efterfrågan på flygresor.

Organisationen spår nu en tillväxt på 3,8 procent per år, från basåret 2014, till 7 miljarder passagerare 2034. Den tidigare prognosen var 4,1 procents tillväxt till 7,4 miljarder passagerare.

"Ekonomiska och politiska händelser under det senaste året har påverkat de underliggande tillväxtfaktorerna. Således spår vi nu 400 miljoner färre passagerare 2034 än i fjol."

"Flygtransport är en kritisk del av den globala ekonomin och beslutsfattare borde notera hur känslig den är. Det ekonomiska genomslaget av 400 miljoner färre passagerare är betydande. ... Det är viktigt att vi inte blåser upp ytterligare motvind med för höga skatter, för betungande regleringar eller eftersatt infrastruktur", kommenterade intresseorganisationens generaldirektör Tony Tyler i ett pressmeddelande.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom