Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

IMF drar ned global tillväxtprognos

2020-01-20 14:08
Kristalina Georgieva, IMF-chef. Foto: Jose Luis Magana/TT

Den globala tillväxten väntas växla upp från preliminära 2,9 procent 2019 till 3,3 procent i år och 3,4 procent 2021. Det innebär ändå att prognosen sänks 0,1 procentenhet för 2020 och 0,2 procentenheter för 2021.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en prognosuppdatering på måndagen.

"Nedrevideringen speglar främst negativa överraskningar om den ekonomiska aktiviteten i ett fåtal tillväxtmarknader, främst Indien, som ledde till en omvärdering av tillväxtutsikterna de kommande två åren. I ett fåtal fall speglar denna omvärdering effekterna av ökad social oro", skriver IMF.

IMF noterar dock en viss positiv utveckling; marknadssentimentet har lyfts av preliminära tecken att aktiviteten i tillverkningsindustrin och den globala handeln bottnar ur, ett brett skifte mot ackommoderande penningpolitik, periodvis gynnsamma nyheter om handelsförhandlingarna mellan USA och Kina och minskad oro för en hård brexit har gett ett något bättre riskklimat. Men det syns få tecken på någon vändpunkt i makroekonomiska data, skriver IMF.

Även om tillväxtprognosen nu är svagare så har utvecklingen sedan hösten 2019 lett till att riskerna mot den globala aktiviteten lutar över mindre mot nedsidan än vid IMF:s höstprognos i oktober.

Dessa tidiga tecken på en stabilisering kan bestå och eventuellt förstärka kopplingen mellan den ännu uthålliga hushållskonsumtionen och förbättrade investeringar. Ytterligare stöd kan komma från avtagande nedåtpress på viktiga tillväxtmarknader tillsammans med effekterna av monetära lättnader.

IMF ser ändå fortsatt viktiga nedåtrisker, däribland ökande geopolitiska spänningar, i synnerhet mellan USA och Iran, intensifierad social oro, ytterligare försämrade relationer mellan USA och dess handelspartners och ökade ekonomiska spänningar mellan andra länder.

"Om dessa risker materialiseras kan det leda till ett snabbt försämrat sentiment, vilket skulle leda till att den globala tillväxten faller under huvudscenariot", skriver IMF.

IMF efterlyser starkare multilateralt samarbete och en mer balanserad policymix på nationell nivå, att överväga tillgängligt penning- och finanspolitiskt utrymme är nödvändigt för att stärka den ekonomiska aktiviteten och motverka nedåtrisker.

Att bygga ekonomisk motståndskraft, stärka tillväxtpotentialen och öka inkluderingen förblir enligt IMF övergripande mål. Närmare gränsöverskridande samarbete behövs på områden för att hantera klagomål på regelbaserade handelssystem, begränsa utsläpp av växthusgaser och stärka den internationella skattearkitekturen.

"Politik på nationell nivå bör erbjuda snabbt efterfrågestöd vid behov, med både skattemässiga och monetära spakar beroende på tillgängligt policyutrymme", skriver IMF.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom