Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Minskat innehav i Apple”

2019-05-22 18:00
Ellinor Hult förvaltar Öhman Global Hållbar.

Ellinor Hult, som förvaltar Öhman Global Hållbar, om varför de minskat innehavet i Apple, och vilka bioteknikbolag som är mest intressanta just nu.

Ett av era stora innehav är Apple, men där har ni minskat något, varför?

– Vi hade en övervikt i Apple i vintras, men har reducerat innehavet under våren. Handelskonflikten har gjort att kineserna inte är så pigga på Iphone som är den viktigaste delen av Apples försäljning, över 60 procent 2018. Det finns stora förhoppningar om att Apple ska hitta tillväxt inom service, vilket antagligen kommer, men det är ännu en för liten del för att väga upp utmaningarna inom Iphone. Samtidigt är värderingen hyfsat attraktiv, så vi vill behålla exponering mot bolaget. På sikt kan Apples hälsovårdsapplikationer bli väldigt intressanta, men i nuläget är det bara några procent av omsättningen.

I fonden finns en korg med mindre bioteknikbolag, däribland Sage Therapeutics – varför?

– Det är ett intressant bolag med en spännande nisch. Sage har forskat fram en antidepressiv medicin mot förlossningsdepression. Läkemedlet har nyligen godkänts och lanseras nu i sommar samtidigt som Sage bedriver studier på en uppföljare. Problemet med den för närvarande tillgängliga behandlingen mot depression är att det normalt tar 6–8 veckor innan den fungerar. Det första som händer är att patienten återfår sin initiativförmåga, men att bli handlingskraftig kombinerat med en depression är farligt för suicidrisken. Den stora fördelen med Sages läkemedel är en snabbt förbättrad sinnesstämning.

Att investera i bioteknik handlar väl ofta om en förhoppning om uppköp?

– Ja, det är ett inte ovanligt utfall. De stora läkemedelsbolagen har redan skördat de lågt hängande frukterna, samtidigt behöver de hela tiden fylla på sin pipeline. Dock kan det innebära risk för den som investerar i fel projekt, vilket ofta leder till att läkemedelsbolagen inväntar fas 3-data eller till och med kommersialisering innan de är villiga att öppna den stora plånboken. Ett annat alternativ är samarbetsavtal med innovatörerna, exempelvis för att få sälja deras läkemedel inom en viss region.

Vilka andra mindre bioteknikbolag har du tagit in?

– Bland annat ett belgiskt bolag, Argenx, vars teknologi har som mål att optimera antikropparnas egenskaper, att göra dem smartare. Bland annat kan de producera läkemedel riktade mot tidigare outforskade mål, något som Johnson & Johnsons läkemedelsarm validerade i vintras genom att ingå avtal med Argenx kring ett läkemedel som visat goda resultat inom leukemi. Nyligen lyfte J&J fram detta läkemedel som ett av tio med blockbuster-potential, som kan komma att sälja för över en miljard dollar per år. Men det största värdet i Argenx ligger i deras egenägda autoimmuna läkemedel.

Apropå leukemi, är cancer fortfarande ett hett område inom läkemedelsindustrin?

– Mycket forskning har fokuserat på att förlänga livet för de allra sjukaste, men självklart är målet att bota så många som möjligt. För några år sedan var det stor hajp kring en ny behandling, immunterapi inom cancer, till exempel med PD-1-hämmare. Cancer kan dölja sig från immunförsvaret genom att trycka på en broms, signalera att den är frisk vävnad och därmed växa till sig ostört. Det immunterapi gör är i princip att ta bort foten från bromsen så att immunförsvaret kan se cancern och sätta i gång sin attack. Immunterapi har inneburit stora förbättringar framför allt inom melanom, lung- och njurcancer, och säljer för många miljarder dollar per år. Men immunterapi har inte riktigt infriat de jättestora förhoppningar som fanns. Jag ser en viss mättnad på cancer bland investerare efter att immunterapi inte riktigt nådde hela vägen fram. Nu blickar många mot nya områden, såsom genterapi, inom en rad olika sjukdomar, bland annat hemofili. I stället för livslång behandling hoppas man kunna justera den gen som är fel från början.

Har ni något innehav inom genterapi?

– Ja, genom vårt portföljbolag Roche som i början av året köpte Spark Therapeutics. De har genterapi för en ovanlig ögonsjukdom och hemofili.

Ellinor Hult

Förvaltar: Öhman Global Hållbar.

Förvaltat kapital: 13 miljarder kronor i Global Hållbar.

Avkastning i år t.o.m. april: +24,4 procent.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom