Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ny kalldusch för Riksbanken - inflationen väntas åter hamna under målet

2019-06-07 14:07
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Pontus Lundahl/TT

KPIF-inflationen i Sverige väntas ha sjunkit till 1,9 procent i maj jämfört med 2,0 procent i april.

KPIF-inflationen väntas därmed åter hamna under Riksbankens prognos, och det bedöms även KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, göra.

Det framgår av Infront Datas prognosenkät.

I april steg KPIF-inflationen till 2,0 procent, från 1,8 procent i mars, vilket dock var 0,1 procentenheter lägre än såväl Infront Datas enkät som Riksbankens prognosbana.

Nu spås KPIF, enligt snittet i Infront Datas enkät, ha stigit 0,1 procent mellan april och maj, och ha stigit med 1,9 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

KPIF-inflationen exklusive energi steg till 1,6 procent i april jämfört med 1,5 procent i mars. Det var exakt som analytikerna i Infront Data räknat med, och prickade även Riksbankens prognos.

I maj väntas KPIF-inflationen exklusive energi ha sjunkit till 1,5 procent. Inflationstakten mätt som KPI väntas ha sjunkit till 2,0 procent, jämfört med 2,1 procent i april.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den 25 april, pekar mot en KPIF-inflation på 2,1 (2,06) procent i maj och en KPI-inflation på 2,2 (2,24) procent. KPIF-inflationen exklusive energi väntas enligt Riksbanken ligga på 1,7 (1,68) procent.

Efter återkommande kallduschar hittills i år kunde Riksbanken i april glädja sig över en KPIF-inflation i linje med målet.

Inför maj-utfallet spår Swedbank att volatila flygpriser dämpade inflationen och att den återigen hamnade under Riksbankens prognos. Swedbanks prognos är en KPIF-inflation på 1,9 procent i maj och att inflationstakten för KPIF exklusive energi faller till 1,5 procent.

"Det största positiva bidraget tror vi kommer från livsmedel och alkoholfria drycker där vi förutser att priserna stigit med 0,68 procent, vilket ger ett bidrag på 0,10 procentenhet. Uppgången är något större än normalt vilket bland annat förklaras av en återgång till normala priser efter lockpriser i samband med påsken samtidigt som vi räknar med fortsatta prisökningar på frukt", skriver Swedbank.

Mot dessa uppgångar står, enligt Swedbank, kraftigt fallande priser inom transportsektorn.

Efter att priserna på utrikes flygresor i april steg med hela 47,1 procent ser Swedbank nu ett prisfall "i storleksordningen 25 procent" i maj, vilket i så fall skulle ge ett negativt bidrag på 0,19 procentenheter.

Men stigande drivmedelspriser, +1,91 procent mellan april och maj, motverkar dock sjunkande flygpriser något.

SEB:s Olle Holmgren räknar också med att KPIF-inflationen dämpades i maj till 1,9 procent, för att sedan fortsätta ner under 1,5 procent under sommaren.

Prognosen på kort sikt har sänkts på grund av det lägre oljepriset och avsevärt lägre elpriser.

KPIF exklusive energi spås ha varit oförändrat på 1,6 procent i maj då lägre priser på flygbiljetter motverkas av högre priser på mat och andra varor. Den underliggande trenden för detta mått räknar SEB med stiger gradvis med fortsatt högre priser på livsmedel och andra varor på grund av den svaga kronan.

"Vi fortsätter att se betydligt lägre pristryck nästa år. Vi ser lägre inflation även i år, delvis på grund av den senaste nedgången för energipriser", skriver Holmgren i ett kundbrev.

Handelsbankens Johan Löf beskriver den svenska inflationen som "en kvardröjande ljus punkt när mörka moln bildas vid ekonomins horisont" då utfallet väntas visa att Riksbanken återigen når sitt inflationsmål på 2 procent.

"Underliggande inflation har lite mer uppsida på kort sikt… men KPIF-inflationen är under hot från en härdsmälta för energipriserna", skriver Löf i ett kundbrev.

Handelsbanken räknar också med att KPIF exklusive energi kommer in under Riksbankens prognos, vid detta sista utfall innan nästa räntemöte den 2 juli.

"Men ledande indikatorer och våra prognosmodeller tyder på viss ytterligare uppsida i underliggande inflation under loppet av året" där KPIF exklusive energi nästan når 2 procent vid årsskiftet, skriver Löf.

Handelsbankens bedömning är att inflationen verkar vara rätt brett baserad, vilket också stödjer deras syn att den uppåtriktade trenden i den svenska inflationen fortfarande har en bit kvar, trots gradvis avkylande tillväxt och en oroande global bakgrund.

"Men om vi vänder oss till huvud-KPIF så är energipriserna fortsatt i förarsätet, och de senaste veckorna har vi sett snabbt fallande priser", konstaterar Löf.

SCB publicerar KPI för maj fredagen den 14 juni, klockan 9.30.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom