Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökat antal företagskonkurser

2014-08-05 14:20

Antalet företagskonkurser i Sverige ökade med 3 procent i juli jämfört med motsvarande månad året innan, enligt månadsstatistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Antalet konkurser under månaden uppgick till 471 stycken, vilket är att jämföra med juli månad 2013 då 457 företag gick i konkurs.

Under årets sju första månader har konkurserna dock minskat med 6,0 procent.

"Den svenska ekonomin mår bättre och de senaste månadernas positiva trend för företag inom detaljhandeln, transportbranschen och byggbranschen fortsätter", säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh i en skriftlig kommentar och fortsätter:

"Den senaste tiden har varit tuff för den svenska exportindustrin vilket även påverkat många underleverantörer, varför kronförsvagningen nu gynnar många företag positivt. Detta medför en förbättrad lönsamhet för många företag."

I Stockholm ökade företagskonkurserna med 11 procent under juli jämfört med samma månad föregående år. Det innebär att minskningen för årets sju första månader ligger på endast 1 procent i Stockholm. Skåne hade under juli en ökning på hela 30 procent, vilket beror på många konkurser inom restaurang- och byggbranschen.

I Västra Götaland låg konkursökningen under juli på endast 1 procent, vilket innebär en minskning för årets sju första månader på 11 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom