Oljepriserna rekylerar upp

2016-02-09 10:57 Affärsvärlden SIX

Råoljepriserna har återhämtat sig en del under tisdagen, efter att ha pressats kraftigt under måndagen.

"WTI föll under 30 dollar per fat i New York då börserna föll och det inte blev någon överenskommelse från Venezuelas rundresa till råoljeproducerande länder", kommenterar Norne Securities angående måndagens prisutveckling.

Amerikanska EIA har ökat sin prognos för februari månads skifferoljeproduktion från 4,83 miljoner fat per dag till 5,02 miljoner fat per dag. Därefter förväntas oljeproduktionen i mars sjunka med 92.000 fat per dag till 4,92 miljoner fat om dagen.

IEA lämnade månadsrapport under förmiddagen och man målade upp en dyster bild för oljeproducenterna under 2016 och där prognoserna för efterfrågan reviderades ned något.

OECD:s kommersiella oljelager steg med 7,6 miljoner fat i december och preliminära indikationer för januari pekar på ytterligare lageruppbyggnad.

IEA uppger att överutbudet till och med är större än man räknat med i den förra månadsrapporten. Med antagandet att Opecs produktion är oförändrad under det första kvartalet 2016 beräknar man att det sker det en lageruppbyggnad på 2 miljoner fat om dagen, vilket följs av en uppbyggnad på 1,5 miljoner fat per dag under det andra kvartalet.

"Utbuds- och efterfrågedata för det andra halvåret indikerar ytterligare lageruppbyggnad, med 0,3 miljoner fat per dag. Om dessa siffror visar sig stämma, och marknaden redan är översvämmad med olja, är det väldigt svårt att se hur oljepriserna kan stiga betydligt på kort sikt. Med dessa förhållanden har risken på nedsidan på kort sikt ökat", skrev IEA.

På tisdagen väntas USA-statistik över NFIB:s konfidensindikator för småföretag vid 12-tiden och lediga jobb vid 16-tiden.

Amerikanska EIA lämnar månadsrapport över situationen på oljemarknaden vid 18-tiden i eftermiddag och sent i kväll, klockan 22.30, presenterar branschorganisationen API lagerstatistik för USA. Den officiella oljelagerstatistiken från USA presenteras på onsdagseftermiddagen.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom