Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Opec höjer efterfråge- och utbudsprognoser

2015-03-16 12:32

Oljekartellen Opec höjer sina prognoser något för den globala efterfrågan samt det globala utbudet på olja avseende 2014 och 2015.

Det framgår av den senaste månadsrapporten som presenterades i dag.

För 2014 spås en ökning på 0,96 miljoner fat per dag i den globala oljeefterfrågan, jämfört med 2013, till 91,21 miljoner fat per dag (tidigare 91,16 miljoner fat per dag). För 2015 höjs efterfrågeprognosen till 92,37 miljoner fat per dag, vilket kan jämföras med föregående månads prognos på 92,33 miljoner fat.

För 2014 spås ett utbud exklusive OPEC-länderna på 56,33 miljoner fat per dag (uppreviderat med 100.000 fat per dag mot föregående månad). Under 2015 förväntas utbudet, exklusive Opec, hamna på 57,16 miljoner fat per dag, vilket innebär en upprevidering på 80.000 fat per dag mot föregående bedömning.

Efterfrågan på Opecs olja (Call on Opec) under 2015 förväntas hamna på 29,2 miljoner fat per dag, vilket innebär en oförändrad nivå jämfört med bedömningen för en månad sedan.

I februari minskade Opec produktionen med 140.000 fat per dag jämfört med månaden innan till 30,02 miljoner fat per dag, enligt andrahandskällor.

Preliminär statistik för februari indikerar att det globala oljeutbudet sjönk med 0,06 miljoner fat per dag mot månaden innan och låg på 93,57 miljoner fat per dag.

Statistik visar att OECD:s totala oljelager sjönk med 5,0 miljoner fat till 2.695 miljoner fat under januari jämfört med månaden innan.  agernivån låg dock 22 miljoner fat över det femåriga genomsnittet.

Opec upprepar prognosen för den globala BNP-tillväxten på 3,4 procent för 2015.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom