Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Storbanker tror på Grexit

2015-07-06 07:56
Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File/TT

Efter söndagens grekiska folkomröstning tror såväl den brittiska banken Barclays som den franska banken Société Générale tror att det är sannolikt att Grekland kommer att lämna valutaunionen EMU.

Att Grekland lämnar valutaunionen EMU är det mest sannolika scenariot efter söndagens folkomröstning där 61 procent av grekerna röstade emot långivarnas förslag till uppgörelse, bedömer Barclays.

"Det kommer bli att extremt svårt för euroländernas ledare att komma överens med den nuvarande grekiska regeringen om ett program, givet grekernas avfärdande av det senast erbjudna förslaget, och det skulle bli svårt att sälja in för väljarna på hemmaplan, särskilt i det tyska parlamentet eller i det spanska inför det spanska parlamentsvalet", skrev Barclays Capital sent på söndagen. 

Europeiska centralbanken kommer att träffas under måndagen för att besluta kring nödlikviditeten för de grekiska bankerna. Barclays tror att ECB kommer att dra in nödlikviditeten senast den 20 juli och att de grekiska bankernas aktiekapital kommer att raderas ut.

"Den grekiska centralbanken kommer till slut att behöva trycka en egen valuta för att injicera ny likviditet och nytt kapital", uppger Barclays. 


Den direkta grekiska exponeringen gentemot andra EMU-länder och eurosystemet uppgår till 3,5 procent av euroområdets BNP, samtidigt som europeiska bankers exponering mot Grekland har sjunkit till mindre än en tiondel av det. Även i händelse av mycket stora procentuella förluster skulle de direkta förlusterna vara hanterbara, bedömer Barclays som dock anser att spridning av finansiell oro förblir ett viktigt orosmoment.

Enligt banken kan ett grekiskt EMU-utträde undvikas, exempelvis om Europa och Grekland kommer överens om ett program utifrån Internationella valutafondens villkor. Ett annat möjligt scenario är om de försämrade finansiella och makroekonomiska förhållandena i Grekland skulle medföra en politisk kris som ger upphov till en regering som i högre grad vill nå en överenskommelse. 

Huvudscenariot är dock enligt Barclays att Grekland lämnar valutasamarbetet.

Société Générale bedömer efter söndagens grekiska folkomröstning att sannolikheten för att Grekland kommer att lämna valutaunionen EMU uppgår till 65 procent.

"Att undvika en Grexit är möjligt, men det kommer att bli svårt. Även om franska beslutsfattare har signalerat en beredvillighet att nå en överenskommelse finns det ingen indikation på att trojkan är redo att erbjuda Grekland bättre villkor när det gäller reformansträngningar, särskilt inte eftersom Grekland kommer att behöva ett mycket större räddningspaket (60-80 miljarder euro) än vad som tidigare diskuterades", skriver Société Générale i en analys.

Banken tror att beslutsfattare inom eurozonen kommer att göra uttalanden som säger att bollen ligger hos grekerna, alltså att dörren till en uppgörelse är öppen, men under strikta villkor. Om denna process misslyckas förväntar banken sig att båda sidor kommer att samordna sitt agerande för att hantera ett grekiskt EMU-utträde.

Över 61 procent av grekerna röstade nej till långivarnas förslag till överenskommelse.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom