Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Telias vinst högre än väntat

2019-10-17 07:05
Christian Luiga, tillförordnad koncernchef för Telia. Foto: Maja Suslin / TT

Teleoperatören rapporterar ett ebitda-resultat som kom in över analytikernas prognoser.

Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 8.268 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019, framgår det av delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 39,0 procent.

Genomsnittet av sju analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 8.109 miljoner kronor med en marginal på 37,7 procent.

Läs mer: Telia avslutar återköpsprogram i förtid

Nettoomsättningen blev 21.180 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 21.535 miljoner kronor.

Telias nettoomsättning sjönk 3,7 procent organiskt under det tredje kvartalet. Det kan jämföras med utfallet på -4,2 procent det andra kvartalet och -3,0 procent under första kvartalet 2019.

För tjänsteintäkterna var den organiska tillväxten -1,3 procent i det tredje kvartalet, mot -1,4 procent under det andra kvartalet.

I Sverige, som är Telias största marknad, var den organiska tillväxten -4,4 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på -1,4 procent.

Läs mer: Inför torsdagens rapporter - aktierna att hålla ögonen på

Telia Sveriges nettoomsättning sjönk 4,4 procent till 8.528 miljoner kronor under det tredje kvartalet, främst drivet av lägre hårdvaruförsäljning och till viss del på grund av press på tjänsteintäkter.

Nettoomsättningen var 3 procent lägre än Infront Datas konsensus.

Telia Sveriges tjänsteintäkter på jämförbar bas avseende förvärv och avyttringar, sjönk 1,4 procent drivet av press på intäkter från mobiltjänster, fast telefoni och fiberinstallation. Detta motverkades delvis av tillväxt i övriga tjänsteintäkter som varken är hänförliga till mobil- eller fastverksamheten. Den senare främst tack vare merförsäljning inom speciell nätsäkerhet, skriver Telia.

Telia Sveriges justerade ebitda-resultat exklusive den positiva effekten från IFRS 16 var oförändrad på jämförbar bas avseende förvärv och avyttringar, då den negativa påverkan från press på tjänsteintäkter motverkades av lägre rörelse-kostnader. På jämförbar bas avseende förvärv och avyttringar, ökade justerad ebitda med 6,0 procent. Justerad ebitda i rapporterad valuta steg 5,9 procent till 3.496 miljoner kronor (3.301) och justerad ebitda-marginal steg till 41,0 procent (37,0). Här låg Infront Datas konsensus på en justerad ebitda-marginal om 40,6 procent.

Antalet mobilabonnemang ökade med 32.000 i kvartalet drivet av ett tillägg netto om 47.000 abonnemangsavtal genom förvärvet av Fello, delvis motverkat av en rensning av 25.000 inaktiva avtalsabonnemang. Antalet tv-abonnemang ökade med 5.000 och abonnemang för fast bredband minskade med 9.000 i kvartalet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom