Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vd:n fällde ut två fallskärmar på fyra år

2015-05-27 06:40
Torbjörn Bjerke. Foto: Jonas Melzer

Vd:n i börsbolaget fick sparken. För andra gången på fyra år kunde han därmed fälla ut en väl tilltagen fallskärm. Samtidigt har börsbolagets aktie tappat två tredjedelar av sitt värde.

I slutet av september förra året kom beskedet att vd:n vid börsbolaget Karolinska Development, som äger små bolag som utvecklar nya mediciner, tvingades bort från bolaget med omedelbar verkan. Med normalt språkbruk fick Torbjörn Bjerke sparken.

Häromveckan presenterades notan. I årsredovisningen, som publicerades de sista dagarna i april, står att läsa vad hans fallskärm gick lös på:

”Under perioden har personalkostnaderna belastats med reserv för avgångsvederlag till den tidigare verkställande direktören, Torbjörn Bjerke, uppgående till 7,2 (miljoner kronor, reds anm.) inklusive pensions- och sociala kostnader”, framgår det av årsredovisningen.

Totalt fick den förre vd:n därmed 10 miljoner kronor under fjolåret.

Ingen bonus utgick.

Sedan Bjerke började som vd vid Karolinska Development år 2011 har bolaget noterats på börsen. Kursen har fallit med nära tre fjärdedelar sedan förstadagsnoteringen i mars 2011, från 40 kronor till cirka 11,50 kronor på tisdagen.

*

Samtidigt visar det sig att Torbjörn Bjerke har lyckats veckla ut fallskärmen tidigare.

Han fick i augusti 2010 i praktiken sparken från läkemedelsföretaget Orexo, som också är noterat på börsen. Bolaget behövde en mer marknadsorienterad vd, hette det. Men Bjerke hade jobbat i företaget ända sedan 2004 och ansågs vara förtjänt av en kompensation som var större än vad som avtalats. Därför ordnade styrelsen fram en extra fallskärm i efterhand med inte mindre än tre olika komponenter.

Först utökades avgångsvederlaget som skulle utgå i ett år. Det förlängdes med fem månader, motsvarande 1,5 miljoner kronor, eftersom Bjerke jobbade vidare som om ingenting hade hänt till i januari 2011.

Till det fick han en oavtalad rörlig lönedel.

- Om du gör en extraordinär insats har du möjlighet att belöna det i efterhand, sade ordföranden Håkan Åström till Affärsvärlden.

Den tredje komponenten i Bjerkes extraersättning var en förlängning av livslängden på 840000 optioner som annars hade blivit värdelösa när han lämnade företaget.

Den totala ersättningen under det år Bjerke fick sparken från Orexo blev därmed drygt 10 miljoner i lön, pension, bonus och fallskärm, alltså lika mycket som han fick från Karolinska Development under fjolåret.

Läs om fallskärmen i Orexo här : ”Han fick fallskärm med extra allt”.

*

Karolinska Development har haft en svajig vd-situation under det senaste halvåret med fem olika verkställande direktörer vid rodret. Sedan Torbjörn Bjerke tvingades bort i september 2014 har bolaget haft fyra toppchefer.

Klaus Wilgenbus satt ett par veckor och fick 450 000 kronor i ersättning under fjolåret. Han följdes av Bruno Lucidi, som satt lite längre och tjänade 901 000 kronor under 2014. Näste ersättare var bolagets tidigare vice vd, Terje Kalland, som tog befälet i slutet av januari. Hans ersättning under fjolåret var 2,9 miljoner kronor.

Först nu i mars 2015 har en ny tillsvidareanställd vd, belgaren Jim Van heusden, tagit över vd-posten på mer permanent basis.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom