Securitas VD: ”Vi fortsätter digitalisera och modernisera”

VD Magnus Ahlqvist säger till Affärsvärlden att Securitas står starkt i en snabbföränderlig bransch och att satsningarna på digitalisering och modernisering fortsätter trots den osäkerhet pandemin medför.   

Securitas Q2-rapport som släpptes på onsdagen visade på ett rörelseresultat på 1075 miljoner kronor, jämfört med det av analytikerna förväntade 869 miljoner kronor. Såväl försäljning som resultat minskade något jämfört med samma kvartal föregående år. Securitas präglades under det gångna kvartalet av bland annat minskat behov av säkerhet på flygplatser, men överlag har pandemin inte förändrat speciellt mycket i sak för Securitas position och verksamhet menar VD Magnus Ahlqvist. Han säger dock att säkerhetsbranschen blivit allt mer snabbföränderlig och att Securitas därför måste planera för olika scenarier så väl inom som utanför pandemins ramar.

”Om man jämför nu med bara ett halvår sedan, eller ett, två eller tre år sedan, så är det en högre förändringsgrad. Det är många externa faktorer som är rörliga och föränderliga. Givet detta handlar det om att jobba med scenarioplanering,” säger han och fortsätter:

”I kunddiskussionerna de senaste 5-6 månaderna har det funnits två stora samtalsämnen. Det ena är hur vi hanterar den kortsiktiga situationen, det andra är hur ändrar vi säkerhetserbjudandet baserat på det vi lärt oss av situationen med pandemin.”

Den stora förändringen i branschen som Magnus Ahlqvist ser handlar om ett ökat fokus på tekniklösningar för säkerhet.

”Vi genomgår en förändring från stationär bevakning till mer mobil bevakning där vi erbjuder mycket tekniklösningar. Trots pandemin, som gjort att vi pausat våra teknikförvärv då vi inte kan resa, fortsätter att investera som förut i vår strategi, i digitaliseringen och moderniseringen,” säger han.

Vad gäller andra satsningar och fokusområden för Securitas lyfter VD Magnus Ahlqvist fram behovet av att garantera goda arbetsvillkor för bolagets personal.

”Det viktigaste vi kan göra när det kommer till hållbarhet är att erbjuda våra 370 000 anställda bra arbete med vettiga villkor oavsett vilket land det gäller. Våra anställda ska kunna leva på sin lön.

Avslutningsvis svarar Securitas VD på frågan om bolagets alla anställda idag har de villkor de förtjänar.

”Vi skulle gärna betala ännu mer. Vi är inte perfekta, men ambitionen är solklar. Det handlar om att titta uppåt i värdekedjan. Öka kvalitetsfokus, för om vi ska betala mer måste vi också kunna ta mer betalt av våra kunder.”