Om erbjudandet

Erbjudande 70 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71%
Börsvärde efter notering 440 Mkr
Teckningskurs 66 SEK
Sista teckningsdag 2018-11-29
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 50 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (7.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Bird & Bird

Bolagsfakta vid notering

Bolag CAG Group
VD Åsa Ericsson
Styrelseordförande Bo Lindström
Omsättning -
Antal anställda 320
Börsvärde efter notering 440 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.09 miljoner aktier (31.4%)
Antal aktier efter notering 6.66 miljoner
Hemsida www.cag.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Bo Lindström 94.9 Mkr 21.6%
Michael Ekman 28.3 Mkr 6.4%
Nordea Fonder 25 Mkr 5.7%
Magnus Söderström 21.2 Mkr 4.8%
PriorNilsson Fonder 17 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Nordea Fonder 25 Mkr 35.7%
PriorNilsson Fonder 17 Mkr 24.3%
Erik Penser Bank (för kunders räkning) 8 Mkr 11.4%
Totalt åtagande: 50 Mkr 71.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.