Om erbjudandet

Erbjudande 12 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Teckningskurs 4.45 SEK
Sista teckningsdag 2019-09-26
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 7 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.2 Mkr (9.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Carbiotix
VD Kristofer Cook
Styrelseordförande Peter Falck
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.77 miljoner aktier (55.6%)
Antal aktier efter notering 8.58 miljoner
Hemsida carbiotix.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Peter Falck 9.6 Mkr 25.1%
Kristofer Cook 8.8 Mkr 22.9%
Sustainability Support 2 Mkr 5.2%
Oliver Molse, m.fl. 1.2 Mkr 3.2%
Gerhard Dal 1.2 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. 1.2 Mkr 9.8%
Gerhard Dal 1.2 Mkr 9.8%
Råsunda Förvaltning 0.6 Mkr 5.1%
John Moll 0.3 Mkr 2.4%
Peter Nilsson 0.3 Mkr 2.4%
Med flera
Totalt åtagande: 7.4 Mkr 59.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.