Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 59%
Börsvärde efter notering 287 Mkr
Teckningskurs 14.5 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-21
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 21 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (11.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Avanza Bank
Certified Adviser/Mentor Västra Hamnen
Övriga rådgivare Västra Hamnen, Nordnet Bank, Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Cimco
VD Cecilia Anderberg
Styrelseordförande Andreas Blomdahl
Omsättning 13 Mkr
Antal anställda 28
Börsvärde efter notering 287 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 19.77 miljoner
Hemsida www.oxe-diesel.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
The Happy Bunch 85.5 Mkr 29.8%
Marine Diesel 66.6 Mkr 23.2%
Foster Global 28.9 Mkr 10.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
LMK 10 Mkr 28.6%
Christian Berger, m.fl. 2 Mkr 5.7%
Med flera
Totalt åtagande: 20.8 Mkr 59.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.