Gör så här i Cimco Marines notering

I strömmen av förhoppningsnoteringar på smålistorna erbjuds nu ett verkstadsprojekt med både genomtänkt affärsplan och teknikhöjd: Cimco Marine.

TECKNA Cimco Marine går in på First North den 4 juli. Den Ängelholmbaserade lilla marinmotorutvecklaren går nu mot storskalig kommersialisering. Enligt Cimcos analys är bolagets produkt Oxe Diesel världens enda kommersiellt gångbara dieselutombordare inom de högre effektsegmenten på 100–400 hästkrafter.

Cimco fokuserar på yrkesbåtar inom transport, bevakning, service samt besiktning. För dessa bekräftar fälttester Oxe Diesels största vinst kontra bensinutombordare: bränsleförbrukningen blir runt hälften.

– Yrkeskunders avbetalningstid på att byta till Oxe blir 6–12 månader, beroende på hur och hur mycket de kör samt på regionens bränslekostnad, säger Cimco Marines grundare, arbetande styrelseordförande och storägare Andreas Blomdahl till Affärsvärlden.

Cimcos motordesign bygger på en standardiserad liggande fordonsdiesel, i dagsläget från Opel. Här undviks kostsam motorutveckling för att ta fram en stående diesel.

Teknikhöjden ligger i Cimcos patenterade remdrift, där en större hydraulisk växellåda kan placeras ovan ytan. I dagens utombordarstandard sitter växellådan i anslutning till propellern. Vattenmotståndet har då tvingat fram underdimensionerade växellådor relativt allt kraftigare motorer.

Cimcos lösning ger minskat slitage plus förbättrad manövrering – både nödbromsning från hög fart och steglös manövrering i låg fart möjliggörs.

Noteringsemissionen på 35 miljoner kronor ska till största delen skala upp produktionen i Uddevallabaserade Ufabs regi. Vid överteckning säljer Cimcos huvudägare aktier för ytterligare dryga 5 miljoner kronor.

Cimco har samtidigt tagit fasta på de senare månadernas avkylda klimat för småbolagsnoteringar. Teckningskursen är föredömligt nedprutad till fasta 14,50 kronor per aktie, en rabatt på 22–28 procent jämfört med de förfinansieringar som gjordes så sent som i mars. Cimcos börsvärde blir 287 miljoner kronor.

Redan i dag har Cimco ett imponerande internationellt distributörsnätverk. Här finns minimiåtaganden på 1 141 motorer för 2017, betydligt mer än årets produktionsmål att uppnå minst 500 motorer i årstakt. Varje Oxe-motor beräknas ge Cimco 300 000 kronor i nettoomsättning.

Affärsvärlden lägger sig under Cimcos närtidsprognoser, men ser ändå lågt värderad intäktspotential i närtid, med ev/sales på runt 0,5 för 2019. Parallellt räknar Affärsvärlden med att Cimco når positivt rörelseresultat nästa år, och därefter snabbt höjer lönsamheten i takt med volymökningen.

Långtidsmålet är 7 700 motorer i årstakt senast år 2021, motsvarande 10 procent av den nuvarande inriktningens världsmarknad, samt en ebitda-marginal över 20 procent. Den senare golvnivån liknar branschgiganterna Brunswicks och Yahamas marinmotoraffärer, men då måste Cimco snabbt erövra en patentbefäst ledartröja inom flera nischsegment globalt.

Om Cimco når tre fjärdedelar av långtidsvolymen och 15 procents ebitda handlas aktien till ev/sales 0,2, ev/ebitda på dryga 1 och ett p/e-tal på dryga 2. Det ger mångdubblarpotential, men på flera års sikt och med en finansieringsosäkerhet som är betydande i början. Aktieägarna är stötdämparen om det visar sig ta lång tid att få affären självfinansierande.

Sista teckningsdag för allmänheten är onsdagen den 21 juni. Att kommersialisera en helt ny produkt är knappast en färd i lugna vatten, men potentialen som möjlig branschomstöpare gör Cimco till en ovanligt attraktivt värderad lottsedel. Affärsvärldens råd blir att mindre riskaverta läsare bör teckna Cimco Marine, i måttlig omfattning.



OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.