Ökad omsättning för Cimco Marine

Båtmotorföretaget Cimco Marine redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -20,8 miljoner kronor (-22,9).

Nettoomsättningen steg till 23,3 miljoner kronor (3,7).

Rörelseresultatet sjönk något -18,7 miljoner kronor (-17,0).

Cimco Marine har beslutat sig för att inte trycka på för att under 2019 sälja fler än 600 motorer, vilket tidigare var ett mål för bolaget.

I delårsrapporten meddelar Cimco Marine samtidigt nya finansiella mål för perioden 2020-2024.

Ebitda-marginalen ska överstiga 25 procent vid slutet av år 2024. Vidare ska den genomsnittliga organiska försäljningstillväxten överstiga 50 procent årligen. Slutligen ska det operativa kassaflödet vara positivt senast år 2021.

I februari satte bolaget som mål för 2019 att sälja 600 båtmotorer i år samt nå en positiv bruttomarginal under fjärde kvartalet 2019. Bolaget siktar fortfarande på det sistnämnda målet om positiv bruttomarginal i fjärde kvartalet.

Cimco Marines tidigare långsiktiga mål att ha producerat 7.700 enheter till år 2023 har ersätts av de långsiktiga målen nämnda ovan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet var -21,2 miljoner kronor. Kassan uppgick till 38,4 miljoner kronor i slutet av det gångna kvartalet.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.