Om erbjudandet

Erbjudande 4824 Mkr (17% nyemission)
Säkrad andel (%) 46%
Börsvärde efter notering 9211 Mkr
Teckningskurs 67 EUR (62 - 72)
Sista teckningsdag 2021-02-18
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 2200 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 85 Mkr (1.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Danske Bank
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare ABG Sundal Collier, Jefferies, Nordea, Gernandt & Danielsson, Shearman & Sterling, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Cint
VD Tom Buehlmann
Styrelseordförande Niklas Savander
Omsättning 991 Mkr
Antal anställda 347
Börsvärde efter notering 9211 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.55 miljoner aktier (3.3%)
Antal aktier efter notering 137.48 miljoner
Hemsida www.cint.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nordic Capital via bolag 3855.3 Mkr 41.9%
Swedbank Robur Ny Teknik 850 Mkr 9.2%
Handelsbanken Fonder 400 Mkr 4.3%
C WorldWide 350 Mkr 3.8%
TIN Fonder 300 Mkr 3.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Nordic Capital via bolag 4064 Mkr 84.3%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur Ny Teknik 850 Mkr 17.6%
Handelsbanken Fonder 400 Mkr 8.3%
C World Wide 350 Mkr 7.3%
Danica Pension 300 Mkr 6.2%
TIN Fonder 300 Mkr 6.2%
Totalt åtagande: 2200 Mkr 45.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.