Om erbjudandet

Erbjudande 7 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 51%
Börsvärde efter notering 52 Mkr
Teckningskurs 6.9 SEK
Sista teckningsdag 2018-11-01
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 4 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.9 Mkr (13% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Comintelli
VD Jesper Martell
Styrelseordförande Per Hjortblad
Omsättning 23 Mkr
Antal anställda 15
Börsvärde efter notering 52 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.7 miljoner aktier (36.1%)
Antal aktier efter notering 7.49 miljoner
Hemsida comintelli.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jesper Martell 11.5 Mkr 22.3%
Gabriel Anderbjörk 11.4 Mkr 22%
Richard Molvidson 7.1 Mkr 13.8%
Anders Thulin 5.8 Mkr 11.2%
Peter Sävblom 2.2 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. 1.1 Mkr 15.2%
Jimmie Landerman 0.7 Mkr 10.1%
Gerhard Dal 0.6 Mkr 8.7%
Roland Peterson 0.4 Mkr 5.1%
Jesper Martell 0.1 Mkr 1.5%
Med flera
Totalt åtagande: 3.5 Mkr 50.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.