Värt att bevaka Comintelli

Detta är något så ovanligt som ett mjukvarubolag med låg värdering. Men den röda prislappen har sina orsaker - som mikrobolagsrabatt och en tveksam operativ utveckling.
Den mobila versionen av Comintellis mjukvara för omvärldsbevakning, Intelligence2day. Anpassad för att utesäljare, personal/besökare på mässor med mera ska kunna både hålla sig uppdaterade på resande fot men också ha möjlighet att själva lägga in data och observationer i systemet. Just förmågan att integrera den typen av företagsunikt material lyfter Comintelli ofta fram som en fördel med deras system. Många konkurrenter är helt inriktade på webbevakning.
Comintelli
Börskurs: 3,40 kr Antal aktier: 7,5 m
Börsvärde: 25 Mkr Nettoskuld: 0 Mkr
VD: Jesper Martell Ordförande: Pelle Hjortblad

Comintelli (3,40 kr) är ett mjukvaruföretag med ett 20-tal anställda och bas i Kista. Bolaget omsätter kring 20 Mkr på att sälja licenser och abonnemang på sitt system för omvärldsbevakning, Intelligence2day.

Företag noterades på Spotlight i slutet av 2018. Nytryckta aktier för knappt 7 Mkr såldes till kurs 6,90 kr. Avsikten var att få kapital för produktutveckling, ökad marknadsföring och en etablering i USA. Målet var en dubbling av intäkterna till 2021.

Det har inte gått enligt planerna. Bolaget omsätter inte mer idag (rullande 12 månader) än 2017. Comintelli har dessutom vänt från vinst då (+3,5 Mkr) till förlust idag (-0,9 Mkr). Aktien har gått ned kraftigt. Frågan är om Comintelli är värt en andra chans.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 21 23 23 25
 – Tillväxt +0,5% +9,0% 0,0% +5,0%
Rörelseresultat -1,4 1,6 2,3 3,7
 – Rörelsemarginal -6,6% 7,0% 10,0% 15,0%
Resultat efter skatt -1,3 1,2 1,7 2,8
Vinst per aktie -0,18 0,16 0,23 0,37
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital -8% 8% 12% 16%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 11% 17% 29%
Nettoskuld/EBIT -0,7 0,8 -0,7 -1,4
P/E -18,9 21,3 14,8 9,2
EV/EBIT -18,3 15,9 11,1 7,1
EV/Sales 1,2 1,1 1,1 1,1

Produkten beskrivs som en plattform för omvärldsbevakning. Den samlar innehåll från en lång rad olika källor. Innehållet översätts sedan till ett gemensamt format vilket möjliggör sökbarhet, gruppering, visualisering med mera. Stora mängder ostrukturerad information blir organiserad och lättillgänglig information för beslutsfattande.

Under senare år har funktionaliteten vidareutvecklats. Idag har Intelligence2day ”kraftfulla AI-baserade funktioner”. Automatisk textsammanfattning, visualisering av teman i ordmoln eller trendkluster är nya funktioner, är exempel.

Huvudsyftet med Intelligence2day är inte att få en rapport om nyheter som redan hänt, utan aktivt försöka hitta signaler om vad som komma skall, så att kunderna blir bättre förberedda på förändringar, enligt bolaget.

Comintelli har drygt 60 kunder. Många är storbolag som Bayer, Essity, AkzoNobel och Ericsson. Flera av dessa har varit kunder i mer än 10 år. De tenderar då köpa och konsumera produkten enligt den gamla mjukvarumodellen med lokal installation, större initial licensbetalning och en mindre löpande underhållsavgift.

Under de senaste åren har Comintelli jobbat mycket med att ta fram ett erbjudande där produkten levereras via molnet och betalning sker på månadsbasis per användare. Denna leverans- och betalningsmodell kallas ofta SaaS, software as a service. En ny plattform för att leverera funktionen via molnet har utvecklats. Utgifter på 1,2 Mkr har aktiverats i balansräkningen för detta arbete och skrivs av framöver. I september lanserades en SaaS-version av Intelligence2day.

Konkurrensen inom system för omvärldsbevakning beskrivs som hård. Många aktörer är dock ensidigt inriktade på webbbevakning. Intelligence2day är särskilt bra på att kunna integrera många olika typer av information, inte bara webbaserat, utan även till exempel företagsinterna datakällor. Comintelli lyfter fram att man i en rapport av undersökningsbolaget Forrester identifieras som en av 12 globala spelare i branschen.

Historiskt har vinstförmågan varit instabil. Som bäst, 2017, nådde Comintelli en marginal på 17%. Siffran var lika hög 2018 rensat för noteringskostnader. Efter det har kostnaderna ökat 4-5 Mkr utan att bolaget lyckats få ut mer omsättning. Efter en tillväxtfas till 2017 har omsättningen planat ut kring 20 Mkr.

Den ökade kostnadsmassan efter noteringen är planenlig och speglar aktiviteter som skulle stödja tillväxten. Exempel är att Comintelli öppnat ett kontor i Chicago, USA som är den största marknaden för den här typen av produkter. Initiativen har inte gett så snabb utdelning som Comintelli hoppas på.

Den bild Afv får är att bolaget ännu befinner i en ganska besvärlig fas av omställning från traditionell modell för försäljning av mjukvara till den nu rådande SaaS-modellen.

Det är inte ovanligt att programvarubolag med några år på nacken får problem med detta. De redovisade vinsterna kan falla under en period då intäkterna smetas ut över längre perioder (abonnemang) istället för att tas direkt (licensintäkt). Något vi sett i bolag som Formpipe, Vitec och Addnode i varierande omfattning. Intrycket är dock att Comintellis problem går djupare. Några exempel:

  • Övergången till en produkt levererad via molnet snarare än lokalt installerad har minskat behovet av konsulter. Därmed har vissa partners som lever på den intäkten blivit mindre intresserade av att sälja. Det har påverkat tillväxten negativt.
  • Många kunder som ligger på gamla så kallade Enterprise-avtal vill fortsätta med det. De uppskattar möjligheterna till anpassningar och integrationer som en mer skräddarsydd produkt ger. Det leder i sin tur till att organisationen har tvingats jobba med båda leveransmodellerna vilket skapat merkostnader.

Troligen dröjer det också en tid innan Comintelli är renodlat kring den nya modellen med molnleverans av en standardprodukt på abonnemangsbasis. Man uppger i kontakt med Afv att merparten av dagens intäkter är hänförliga till avtal som är på minst ett år. Men Covid-krisen verkar ha fungerat som en katalysator för omställning. Bland annat har bolaget satsat rejält på att digitalisera försäljningsprocessen.

Troligen krävs det att tillväxten kommer igång för att Comintelli ska återgå till skapliga rörelsemarginaler och aktien få luft under vingarna. Det finns lovande tecken på den fronten. Under 2020 har bolaget bland annat fått en stor order på 7,9 Mkr som redovisas i Q3. Ordern var på 1,5 Mkr mer än denna kund spenderade under förra licensperioden. Nu köper man den för fler användare och inkluderar nya funktioner.

Det är främst denna stororder som ligger bakom den relativt goda omsättningen vi skissar in för 2020. I huvudscenariot tänker vi oss att bolaget växer måttligt till 2022 men återställer sin marginal. Med en mikrobolags-multipel på 8 gånger rörelsevinsten är avkastningspotentialen drygt 30%. Antar man att det lossnar tillväxtmässigt och bolaget når bra mjukvarumarginaler så finns stor uppsida (optimistiskt scenario).

I grund och botten har Comintelli en produkt som de befintliga kunderna verkar gilla skarpt. Det brukar vara en bra bas att bygga på. Men i detta fall kanske det delvis är en hämsko för omställningen. Det är lockande att skissa på att bolagets tillväxtinitiativ får avkastning i och med att lönsamhetenspotentialen är hög och värderingen låg. Bolagets historik och litenhet får oss att stanna vid ett neutralt råd.

Tio största ägare i Comintelli Värde (Mkr) Kapital Röster
Jesper Martell 6 22,6% 22,6%
Gabriel Anderbjörk 5 16,9% 16,9%
Anders Thulin 3 11,2% 11,2%
Nordnet Pensionsförsäkring 3 9,9% 9,9%
Avanza Pension 3 9,8% 9,8%
Peter Sävblom 1 3,9% 3,9%
Lennart Grabe 1 2,0% 2,0%
Klas Hellgren 1 2,0% 2,0%
Jimmie Landerman 1 1,8% 1,8%
Olof Thulin 0 1,4% 1,4%
Källa: Holdings

 

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser