Comintelli: Underrättelsetjänst med lockande tillväxt

Det finns en lång rad verktyg för omvärldsbevakning på marknaden idag. Svenska Comintelli har i 20 år erbjudit ett som övertygar i kraft av en riktigt stark kundlista. För ett par år sedan ställde man om affärsmodellen med gott resultat och söker nu notering på Spotlight för att skala upp. Visserligen från en blygsam nivå, men trenden är lovande.

SvD Börsplus tar sig an nya börsbolag på två olika sätt:

  • Grundläggande granskning av alla noteringar via Börsplus IPO-guide. IPO-guiden fokuserar på prospektet, villkoren, alla aktörerna och eventuella ”varningsflaggor” kopplade till själva erbjudandet.
  • Aktieanalyser som går direkt till SvD Börsplus prenumeranter med råd om man bör teckna aktien eller ej. Analyserna fokuserar på bolagsanalys och aktievärdering. Det här är en sådan analys.

Kistabolaget Comintelli (teckningskurs 6,90 kr) har 15 anställda och årsintäkter kring 23 Mkr som kommer från en produkt för omvärldsbevakning som man kallar Intelligence2day.

Bolaget ska noteras på Spotlight och säljer nytryckta aktier för 6,9 Mkr. Ambitionen är att investera mer i marknadsföring och dubbla intäkterna på tre år.

IPO-GUIDE Comintelli
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 23 Mkr
Antal anställda 15
Teckningskurs 6,90 kr
Rådgivare InWest Corp.
Storlek på erbjudande 6,9 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 52 Mkr
Emissionskostnad Cirka 1 Mkr (13,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 51%
Investerare som ska teckna i IPO Oliver Molse, m.fl., Jimmie Landerman, Gerhard Dal, Roland Peterson, Jesper Martell, m.fl. (51% i åtagande)
Garanter
Varningsflaggor** Inga upptäckta flaggor
Sista teckningsdag 2018-11-01
Beräknad första handelsdag 2018-11-19 (18 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget

Comintelli är ett litet bolag men alls ingen start-up. Företaget drogs igång redan 1999 av personer med bakgrund inom Ericssons enhet för affärsinformation. En av dem var nuvarande VD Jesper Martell som ihop med en annan medgrundare är största aktieägare med en fjärdedel av aktierna.

Affärsidén är att erbjuda ett IT-system för att samla in, sortera och analysera affärsinformation som behövs i strategiarbete, konkurrentbevakning och innovation. Användare är typiskt sett anställda på marknadsavdelningen hos storbolag.

Produkten kallas Intelligence2day och finns idag i tre versioner med olika mycket funktionalitet. Comintelli vill beskriva den som en ”insiktsmotor” och betonar analysinslaget.

Något mer om Intelligence2day

Det finns gott om mediabevakningstjänster och gratisverktyg för omvärldsbevakning på marknaden. Men kunder som investerar i systemstöd som Intelligence2day behöver mer än de kan få genom mediabevakning (Retriver, Cision) eller Google.

Några exempel på den funktionalitet det handlar om är:

  • Insamling från många olika källor och inte bara det som är öppet tillgängligt på webben.
  • Automatisk klassificering, indexering, sortering.
  • Avancerade AI baserade analysverktyg för att hitta mönster.
  • Rapporteringsverktyg som stödjer analytiker i deras arbete.
  • Flera olika sätt att leverera insikterna på så det passar olika beslutsfattare.

En viktigt sak i produkten är alla de kopplingar som den erbjuder olika analyshus, researchföretag och patentdatabaser. Det rör sig ofta om betaltjänster och om företag som Dow Jones, Reuters, Bloomberg, IDC, Gartner med flera. Viktigt är också att system kan samla in information ur kundernas egna interna dokument och e-mail.

Ett litet men konkret mervärde som flera referenskunder nämner är att Intelligence2day ger en överblick över vilken rapporter och liknande som köps in i koncernen. Det hindrar dubbelköp från olika avdelningar och sparar kostnader.

Intelligence2day har en lång rad konkurrerande produkter vilket man exempelvis kan läsa om här.

För en lekman är det ofta svårt att veta hur mycket värde den här typen av produkter egentligen adderar. Comintelli har dock hög trovärdighet på den här punkten i form av en riktigt förstklassig kundlista. Det är idel kända namn – Ericsson, Telia, UPM, Exxon, Bayer och Monsanto hör till de bolag där Intelligence2day används. Totalt har man cirka 50 kunder och 80 procent av intäkterna utanför Sverige.

Rent finansiellt hade bolaget länge intäkter runt 10 Mkr och blandade små vinster och med lite större förluster. Men 2015 gjordes en omstart och det är utvecklingen sedan dess som är mer rättvisande, menar ledningen. Rent konkret handlade det om att bolaget då ställde om till en så kallad Software-as-a-Services-modell (SaaS).

Istället för att installera en starkt kundanpassad produkt hos kund valde man att erbjuda en mer standardiserad produkt som levereras via internet. Även betalningsmodellen styrdes om från den klassiska mjukvarumodellen med licenser och underhållsintäkt till en med löpande månadsbetalningar.

Här är några nyckeltal kring utvecklingen sedan 2015:

Tillväxt med expanderade marginaler, alltså. Kassaflödet är dock svagt jämfört med vinsterna vilket ser ut att spegla generösa betalningsvillkor för de multinationella storbolagskunderna.

Ambitionen är nu att skala upp mer. Budgeten för marknadsföring har varit minimal men ska få tillskott från nyemissionspengarna. Man hoppas också värva fler återförsäljare efter goda erfarenheter av den kanalen i USA och Frankrike.

Målet är som sagt att dubbla intäkterna till 50 Mkr 2021 vilket i sin tur kräver att kundbasen dubblats till 100 vid det laget.

Vad kan man säga om detta?

Överlag ger bolaget och noteringen ett gediget intryck. Produkten är trovärdig i kraft av kundlistan. Strategin att satsa på tillväxt är så klart helt riktig för ett bolag med en färdigutvecklad produkt som visat att merförsäljning ger ett starkt resultatbidrag. Det är rentav så man undrar om bolaget inte borde ta in ännu mer kapital och satsa ännu större.

En sak skaver en smula. Bolaget beskriver sig gärna som SaaS-bolag vilket är naturligt då börsen älskar sådant. Men omställningen till den affärsmodellen verkar långt ifrån färdig. Det ser ut som merparten av Comintellis intäkter genereras inom ramen för en traditionell mjukvarumodell. Nyförsäljning av licenser, rätten att använda mjukvaran i vanligen 12-36 månader, stod för 77 procent av de rullande intäkterna.

Det är inget fel alls i detta. Men den som köper aktien bör vara medveten om att man inte får ett stabilt tickande SaaS-bolag 23 Mkr i återkommande intäkter utan snarare bolag som är beroende av nykundintag/förnyelseavtal för att återupprepa och växa från nuvarande intäktsnivå.

Sedan bör en rent generell brasklapp inflikas för att man inte ska underskatta risken i små bolag. De är ofta väldigt beroende av en enskild kund, produkt, leverantör eller person. Det är säkert så även för Comintelli.

Som framgår nedan skissar vi på att marknadsinvesteringarna ger effekt i fortsatt bra tillväxt och höga marginaler.

Comintelli
Börskurs: 6,90 kr
Antal aktier (miljoner): 7,5
Börsvärde: 52 Mkr VD Jesper Martell
Nettokassa: 2 Mkr Styrelseordförande Per Hjortblad
SvD Börsplus huvudscenario
2017 2018E 2019E 2020E
Omsättning 20 24 28 33
– Tillväxt 22,7% 20,0% 18,0% 15,0%
Rörelseresultat 3,5 5,6 6,2 8,1
– Rörelsemarginal 17,7% 23,5% 22,0% 25,0%
Resultat efter skatt 3,3 3,5 4,1 5,4
Vinst per aktie 0,50 0,47 0,54 0,73
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital 46% 28% 22% 24%
Operativt kapital/omsättning 60% 70% 75%
Nettoskuld/EBIT 0,2 -0,3 -0,1 -0,2
P/E 13,8 14,7 12,8 9,5
EV/EBIT 14,1 8,8 8,0 6,1
EV/Sales 2,5 2,1 1,8 1,5

En multipel på EV/Ebit 10 är låg för att handla om mjukvaruvinster men innehåller en mikrobolagsrabatt. Tillämpar vi den på vinstnivån 2020 så blir avkastningspotentialen kring 60 procent. Det finns en klar möjlighet att aktien värderas en bra bit högre än så om vårt normalscenario slår in.

Risken ligger i att produkten blir omsprungen av de många konkurrenterna på marknaden, den tillväxt vi skissar på aldrig kommer och intäkterna börjar falla.

Vårt råd för den som intresserar sig för mikrobolag, blir att teckna aktien.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.