Om erbjudandet

Erbjudande 12 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 25%
Börsvärde efter notering 44 Mkr
Teckningskurs 5.9 SEK
Sista teckningsdag 2017-02-23
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 3 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (8.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Eatgood
VD Henrik Önnermark
Styrelseordförande Per Johan Swartling
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 44 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.39 miljoner
Hemsida eatgood.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Henrik Önnermark 6.5 Mkr 14.9%
Bengt Andersson 6 Mkr 13.7%
TSP Förvaltning 4.4 Mkr 10.2%
Almi 4.4 Mkr 10%
Karl Johan Blank 2.5 Mkr 5.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Christian Berger, m.fl. 0.5 Mkr 4.3%
Med flera
Totalt åtagande: 3 Mkr 25.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.