Om erbjudandet

Erbjudande 45 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 78%
Börsvärde efter notering 108 Mkr
Teckningskurs 2.5 SEK (1 TO1 + 1 TO2 per 8 aktier)
Sista teckningsdag 2021-01-11
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 35 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (11.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Ingen uppgift
Övriga rådgivare Eversheds Sutherland Advokatbyrå

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ellwee
VD Håkan Kjellqvist
Styrelseordförande Hans Linnarson
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 108 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.46 miljoner aktier (5.7%)
Antal aktier efter notering 43.3 miljoner
Hemsida ellwee.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Arastoupour & Persson Invest 10.5 Mkr 9.7%
Edvard Berglund 9.5 Mkr 8.8%
Alexander Albedj 8 Mkr 7.4%
Anders Eriksson 7.1 Mkr 6.6%
Alexander Schoeneck 4.2 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Alexander Albedj 8 Mkr 17.8%
Arastoupour & Persson Invest 3 Mkr 6.7%
Gerhard Dal 2.8 Mkr 6.1%
Polynom Investment 2.3 Mkr 5%
Edvard Berglund via bolag 1.5 Mkr 3.4%
Med flera
Totalt åtagande: 35.3 Mkr 78.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.