Om erbjudandet

Erbjudande 33 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 112 Mkr
Teckningskurs 15 SEK
Sista teckningsdag 2018-03-29
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 23 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.7 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Fluicell
VD Victoire Viannay
Styrelseordförande Stefan Tilk
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 112 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.56 miljoner aktier (7.5%)
Antal aktier efter notering 7.48 miljoner
Hemsida fluicell.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Quiq 7.9 Mkr 7.1%
Oliver Molse, m.fl. 7.6 Mkr 6.7%
Carljohan Lagervall 6.4 Mkr 5.7%
Almi 10.7 Mkr 9.5%
Aldo Jesorka 4.2 Mkr 3.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
J.Carlström 0.4 Mkr 1.3%
Mangold FK 2.1 Mkr 6.4%
Oliver Molse, m.fl. 1.9 Mkr 5.7%
Gerhard Dal 0.8 Mkr 2.5%
Rune Löderup 0.4 Mkr 1.3%
Med flera
Totalt åtagande: 22.9 Mkr 70%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.