Om erbjudandet

Erbjudande 1879 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 10619 Mkr
Teckningskurs 105 SEK (95 - 115)
Sista teckningsdag 2021-04-26
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 41 Mkr (2.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Morgan Stanley, Carnegie, Citigroup
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Roschier, Linklaters, Barclays, Nordea

Bolagsfakta vid notering

Bolag Hemnet Group
VD Cecilia Beck-Friis
Styrelseordförande Håkan Erixon
Omsättning 544 Mkr
Antal anställda 108
Börsvärde efter notering 10619 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6 miljoner aktier (5.9%)
Antal aktier efter notering 101.13 miljoner
Hemsida www.hemnetgroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
General Atlantic 4523.7 Mkr 42.6%
Sprints Capital 1295.3 Mkr 12.2%
Mäklarsamfundet 1061.9 Mkr 10%
Pierre Siri 365.4 Mkr 3.4%
Håkan Erixon 59.8 Mkr 0.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
General Atlantic 1130.9 Mkr 60.2%
Sprints Capital 323.8 Mkr 17.2%
Care of Hemnet 285.4 Mkr 15.2%
Pierre Siri 8.3 Mkr 0.4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.