Om erbjudandet

Erbjudande 13 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 73%
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Teckningskurs 21.5 SEK (1 TO per 2 aktier)
Sista teckningsdag 2021-04-20
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Hemply Balance
VD Emil Sandin
Styrelseordförande Pingis Berg-Hadenius
Omsättning 5 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.96 miljoner aktier (40.7%)
Antal aktier efter notering 2.36 miljoner
Hemsida www.hemplybalance.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Emil Sandin via bolag 13 Mkr 25.5%
Pingis Berg-Hadenius via bolag 5.8 Mkr 11.3%
Cnidaria 4.2 Mkr 8.3%
Pikes Peak 2.6 Mkr 5.1%
Edastra 2.2 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gerhard Dal 2 Mkr 16%
Per Nilsson 2 Mkr 16%
Sebastian Clausin 2 Mkr 16%
Philip Löchen 0.5 Mkr 4%
Oliver Molse 0.3 Mkr 2.4%
Med flera
Totalt åtagande: 9.1 Mkr 72.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.