Hemply Balance klättrar i premiärhandeln på Nordic SME

Hälsokostbolaget Hemply Balance började idag den 6 maj att handlas på Nordic SME. Bolaget noterar både aktier och teckningsoptioner.
Hemply Balance
Bild från Hemply Balance hemsida.
Hemply Balance är ett hälsokostbolag inom hampaprodukter som fokuserar på utveckling och försäljning av intimvårdsprodukter, samt kosttillskott i form av olja och kapslar. Kosttillskotten säljs utanför Sverige. Affärsmodellen grundar sig i försäljning av produkter till konsumenter via distributörer samt genom sin egen webbshop.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission som blev kraftigt övertecknad och tillförde 12,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen för en unit var 43 kronor. En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO1. Teckningskursen motsvarar därmed 21,50 kronor per aktie.

Aktien har hittills i dag handlats till 27,40 kronor som högst betalt och 24,50 kronor som lägst betalt. Klockan 09.20 var senast betalt 25,00 kronor. Aktier för 1,8 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 2,36 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 59 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Teckningsoptionen handlas samtidigt till 2,20 kronor senast betalt. Värdet på en unit är därmed 52,20 kronor, vilket är 21,4% högre än teckningskursen på 43 kronor för en unit.