IPO-guiden hissar en flagga inför Hemply Balance-noteringen

Affärsvärlden har granskat Hemply Balance inför noteringen den 6 maj och hittat en flagga.
IPO

Den 6 maj noteras hampahudvårdsbolaget Hemply Balance på NGM SME. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för täta personkopplingar.

Hemply Balance
Lista NGM SME
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 51 Mkr
Sista teckningsdag 2021-04-20
Första handelsdag 2021-05-06

Flaggan hissas då bolagets styrelseordförande Pingis Berg-Hadenius och dess Chief Medical Officer Hildur Hadenius är syskon.

IPO-guiden väljer även att, under rubriken bristfällig information, informera om att Läkemedelsverket i juni 2020 meddelande ett förbud för Hemply Balance att sälja produkter i Sverige innehållande CBD avsedda att förtäras. Den försäljning som därmed stoppades stod för mer än hälften av bolagets försäljning 2020. Mot bakgrunden av den stora effekten detta medförde hade det varit intressant för investerarna att få ta del av delårsrapport för Q3 och Q4. Det som presenteras i memorandumet är helårssiffror. Det hissas dock ingen flagga för detta.

Dessutom nämner IPO-guiden, under rubriken CV med plumpar, att en styrelseledamot i Hemply Balance har varit ledamot i ett bolag där ett dotterbolag försattes i konkurs 2019. Konkursen uppfattas dock inte som ”elakartad”. IPO-guiden brukar avstå från att dela ut en flagga i fall som dessa och gör så även i fallet Hemply Balance.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL HEMPLY BALANCE SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdag den 20 april och teckningskursen för en unit  (1 TO och 2 aktier) är 43 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Plexian Inväntar notering First North 2021-03-30 2021-04-14 Läs här
Trainimal Inväntar notering NGM SME 2021-03-31 2021-04-16 Läs här
Dlaboratory Inväntar notering First North 2021-03-26 2021-04-21 Läs här
Lipum Inväntar notering First North 2021-04-08 2021-04-22 Läs här
Sensor Alarm Inväntar notering Spotlight 2021-04-07 2021-04-23 Läs här
Tellusgruppen Teckningstid pågår First North 2021-04-20 2021-04-28
Spermosens Inväntar notering Spotlight 2021-04-12 2021-05-05 Läs här