Om erbjudandet

Erbjudande 1305 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 3030 Mkr
Teckningskurs 90 SEK
Sista teckningsdag 2019-06-03
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 910 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 28 Mkr (2.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Handelsbanken
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson

Bolagsfakta vid notering

Bolag John Mattson
VD Siv Malmgren
Styrelseordförande Anders Nylander
Omsättning 233 Mkr
Antal anställda 24
Börsvärde efter notering 3030 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.72 miljoner aktier (11%)
Antal aktier efter notering 33.67 miljoner
Hemsida www.johnmattson.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
AB Borudan Ett 1300.7 Mkr 42.9%
Tagehus Holding 330.3 Mkr 10.9%
Första AP-fonden 249.9 Mkr 8.3%
Länsförsäkringar 200 Mkr 6.6%
Carnegie Fonder 200 Mkr 6.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
AB Borudan Ett 1305 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Första AP-fonden 250 Mkr 19.2%
Länsförsäkringar 199.9 Mkr 15.3%
Carnegie Fonder 199.9 Mkr 15.3%
PriorNilsson 99.9 Mkr 7.7%
Fidelity 99.9 Mkr 7.7%
Med flera
Totalt åtagande: 910 Mkr 69.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.